4 kerken, samen 1 gemeente

BEDANKT

BEDANKT

Begin september 2020 trad het toenmalige bestuur van Stichting Zalencentra Westland om uiteenlopende redenen terug.


Tot die tijd waren Clarens van der Hout, Leen de Zoete en Johan van Velden, resp. als voorzitter, penningmeester en secretaris, namens de PGG nauw betrokken bij het reilen en zeilen van De Brug en De Kiem.


Al in de voorbereiding op de kerkenfusie van 16 november 2016 waren zij actief in o.a. de Werkgroep Beheer en later bereid om met z’n drieën de schouders onder de nieuwe stichting te zetten.

Er is veel werk verzet, met name op het organisatorische vlak. Deze 3 mannen verdienen een groot compliment over de manier waarop zij, samen met de 2 beheerders, administrateur en het personeel, de taken wisten te verdelen en te organiseren. Er werden processen aangepast, procedures vastgelegd en vele overleggen gevoerd met als doel een zowel kerkelijk als deels commercieel goed benutten van de ruimten in onze beide kerkelijke gebouwen.

 Na het terugtreden zijn wij een zoektocht gestart naar nieuwe bestuurders en dat was nog niet zo eenvoudig. Gelukkig hebben wij twee personen bereid gevonden om alvast 2 van de 3 functies in te vullen. Als voorzitter wordt Peter van der Sar de opvolger van Clarens en als penningmeester wordt Martijn van Staalduinen de opvolger van Leen. Zij zullen per 1 april a.s. het nieuwe bestuur vormen. Zij zullen zeker in het begin worden bijgestaan door de voormalig bestuurders. De functie van secretaris hopen we ook binnenkort te kunnen invullen.

De nieuwe bestuurders wensen wij veel succes en een mooie tijd in dienst van de gemeente.

Namens de hele Protestantse Gemeente ’s-Gravenzande heel veel dank aan Clarens, Leen en Johan voor het vele werk dat zij in de afgelopen jaren hebben kunnen en mogen verzetten. Daar zijn wij heel dankbaar voor!

Arno van Alphen, interim voorzitter Stichting Zalencentra Westland
Jan Omvlee, voorzitter College van Kerkrentmeesters