4 kerken, samen 1 gemeente

Begrotingen kerkbeheer en diaconie

Begrotingen kerkbeheer en diaconie

Zowel de Begroting Diaconie 2020 als ook de Begroting Kerkbeheer 2020 zijn recent door de Algemene Kerkenraad goedgekeurd.

U kunt de beide begrotingen van de Protestantse Gemeente 's-Gravenzande downloaden en inzien door op onderstaande links te klikken.

Begroting kerkbeheer

Begroting diaconie

Beide begrotingen blijven beschikbaar tot 31 december 2019.

Op maandag 2 december a.s. bent u van 19.00 - 19.30 uur welkom in de Brug, waar vertegenwoordigers van Diaconie en Kerkbeheer aanwezig zullen zijn om, waar nodig, u uitleg en toelichting te geven op deze begrotingen.