4 kerken, samen 1 gemeente

Eerste prijs fotowedstrijd Kerkbalans!

Eerste prijs fotowedstrijd Kerkbalans!

Geloven als avontuur. Vanuit die instelling hebben de jongeren een foto ingestuurd voor de leeftijdscategorie 12-18 jaar van de fotowedstrijd van de actie Kerbalans 2018. Met succes...!

Want op zaterdag 20 januari werd in de Pauluskerk in Baarn bekendgemaakt dat de foto van Iris van den Berg heeft gewonnen. De wedstrijd was uitgeschreven door de organisatie van Kerkbalans.

Jongerengroep
In de Uniekerk komt de jongerengroep (12-16 jaar) maandelijks bijeen, meestal op zondagen rondom een brunch na de kerkdienst. En soms ook buiten in de natuur, in een museum of een klooster. In het voorjaar van 2017 hebben we gebrainstormd over de vraag wat geloven nu eigenlijk is. Het doel was om een pakkende slogan voor de startzondag te formuleren. Dit is uiteindelijk geworden: Geloven als Avontuur.

Brainstormen
Tijdens het brainstormen hebben we het gehad over de functie van geloven. Want de kerk is zichtbaar aanwezig in de cultuur, in kerkgebouwen en in het landschap. Rondom de gebouwen zoals de kloosters van vroeger en de kerken van nu worden de historische wortels zichtbaar en zijn sporen te ontdekken van mensen van vroegere tijden die ons voorgegaan zijn in een lange traditie. De Bijbel wordt al eeuwenlang gelezen en verbindt mensen.
Daarnaast heeft geloven te maken in ons eigen leven met vertrouwen, met doen en met durven. Soms kun je het aan iemand zien door een bepaalde kleding- of levensstijl. Soms raakt het ons eigen leven als we gevoelig worden gemaakt voor de medemens om ons heen en ervaren we dat we daarin juist ook onszelf mogen zijn.

Zichtbaarheid
Geloven is niet altijd zomaar te zien. De saamhorigheid blijft wel een streven. En af en toe zijn er dan kleine vonkjes zichtbaar, momenten waarop je het gevoel hebt dat alles klopt. De jongeren noemden het voorbeeld van een mooi feest. Dan kan het een geweldige energie geven en een gevoel van eenheid oproepen als je samen aan het dansen bent bijvoorbeeld. Maar als dan de avond vordert, kan het ook zomaar gebeuren dat dat mooie moment verdwijnt omdat er andere zaken meespelen. Geloven is er dan, 'soms, even’.

Jezelf zijn
In de kerk kunnen zijn wie je bent. Dit element noemden de jongeren als de vrijheid van geloven. Zonder dwang van ouders of van school en als eigen keuze. Om zich heen horen en zien ze soms bij andere jongeren een hele andere manier van geloven. Door te vergelijken, leren ze over zichzelf.

De foto
Met het voorwerk van het brainstormen, hebben we in het najaar nagedacht over een foto waarin we al deze elementen een plaats zouden kunnen geven. Zonder te fotoshoppen, want dat was niet toegestaan bij de fotowedstrijd. Het moest dus een levend document worden, een momentopname waarin de jongerengroep zichzelf presenteert. We kozen voor het thema dat we onszelf mogen zijn. Die ruimte moest zichtbaar worden en tegelijk de onderlinge verbondenheid uitdrukken. We kozen niet voor de kerk als achtergrond maar voor het bos. Op een kruispunt van wegen waar ieder symbolisch zijn/haar weg zou kunnen gaan. En we namen allemaal iets mee: een verrekijker om goed zicht te hebben, een gitaar omdat muziek mensen verbindt en een landkaart om de weg te vinden, een bal vanwege het spel-element. En een boek om mee vooruit te kunnen en fakkels om het licht en vuur door te geven. Ieder mocht zijn/haar kleding naar keuze aandoen om de eigen talenten te benadrukken. Sportief, muzikaal, gelovig en hip.

Composite
De regie van de foto was in handen van Iris van den Berg. De foto zouden we maken met een statief en zelfontspanner, maar omdat de moeder van Denise en Niels er ook bij was, heeft zij de foto gemaakt en kon Iris er ook zelf opstaan. Het is geweldig om te zien dat Iris nu ook namens de groep, de prijs in ontvangst mocht nemen!

Momentopname
De foto is gemaakt in het Staelduinse Bos, op een zondag waarop ook het Midwinterhoornblazen samen met een wandeltocht plaatsvond. Mensen trokken aan ons voorbij en dachten dat wij deel uitmaakten van deze winterwandeltocht. De rust was ver te zoeken en we moesten wachten op een moment waarop de mensen wat uit het beeld van onze groepsfoto raakten. Het is niet helemaal gelukt en eigenlijk heeft dat zo z’n charme. Want geloven doen we immers in een wereld, samen met anderen. En deze foto mag gezien worden, zeker nu we er een prijs mee gewonnen hebben voor de actie Kerkbalans.

Op de foto staan van links naar rechts: Matthijs de Jong, ds. Carla Schoonenberg-Lems, Iris van den Berg, Denise Prins, Owen Boers en Niels Prins.

Klik op de foto hieronder voor een groter formaat: