4 kerken, samen 1 gemeente

Gebedskwartier

Gebedskwartier

Het gebedskwartier wordt iedere woensdagmorgen in de Dorpskerk gehouden.

Op woensdag 3 april j.l. stonden de aanwezigen kort stil bij het feit dat dit initiatief al ruim twee jaar van toegevoegde waarde is. Voornamelijk vanwege het bijzondere begin van de woensdagmorgen. Want in alle stilte staat de bezinnig centraal, klinken er twee liederen, is er een lezing en een gebed. Juist die eenvoudige structuur maakt dat het gebedskwartier wordt 'volgehouden'. Zowel de deelnemers als de dienstdoende predikanten komen er graag. 
Daarnaast is het gebedskwartier van toegevoegde waarde omdat het een zichtbaar teken is van de gezamenlijkheid die de Protestantse Gemeente 's-Gravenzande kenmerkt. En dat inspireert!

Wilt u ook eens ervaren wat het gebedskwartier inhoudt? U bent van harte welkom op woensdagmorgen van 8.45 - 9.00 uur in de Dorpskerk (ingang via de zijdeur).

Foto's: Lida Huysman (foto: Anneke Leerdam als begeleidende dwarsfluitist) en Carla Schoonenberg (foto: de deelnemers aan het gebedskwartier van 3 april j.l.)