4 kerken, samen 1 gemeente

Gemeentecontact ’s-Gravenzande-Mücheln

Gemeentecontact ’s-Gravenzande-Mücheln

Vanaf de eerste Advent hangt er weer een Adventsster in de Noorderkerk. Onderstaand wil ik u enige informatie geven over de oorsprong van de Hernhutter ster. Die oorsprong ligt bij de Evangelische Broedergemeente, 

De Evangelische Broedergemeente (EBG) werd in 1722 gesticht door Nikolaus von Zinzendorf in de nederzetting Herrnhut , waar zich piëtistische leden van de broederschappen vestigden, die zich baseerden op het gedachtegoed van Johannes Hus (geboren in 1369/1370? En die in 1415 als martelaar is geëindigd op de brandstapel).  

Vanaf het einde van de zestiende eeuw stonden deze broederschappen onder groeiende invloed van het calvinisme. Omdat hun geloofsbelijdenis niet werd "gedekt" door de lutherse, katholieke of een andere door de overheid aanvaarde belijdenis, waren de leden van de broedergemeenten steeds weer mikpunt van uitsluiting en soms ook vervolging.

De EBG is in 1722 is gesticht, toen von Zinzendorf voor enkele vervolgde Moravische broeders op zijn landgoed Berthelsdorf (Saksen/Duitsland) de kolonie Herrnhut bouwde. Hij stelde zijn beweging "unter des Herrn Hut" ("onder de hoede van de Heer"), vandaar ook de naam van deze beweging. Von Zinzendorf was wars van allerlei onenigheid over dogmatische geloofspunten en wilde terug naar een levend en oprecht geloof in de Heer Jezus Christus. In hun spiritualiteit en liturgie is de rol van muziek bijzonder groot. Lied 835: “Jezus ga ons voor” in onze bundel is door liedboekdichter Ad den Besten gebaseerd op een lied van Nikolaus von Zinzendorf.

Zeist

Nadat Von Zinzendorf in 1736 naar Nederland was gekomen en enkele doopsgezinden zich bij hen hadden aangesloten, vestigden de hernhutters zich met toestemming van de Heer van Zeist, Cornelis Schellinger in 1745 in de tuinen van Slot Zeist. Daar ontstond het Broeder- en Zusterplein, waar heden ten dage nog het in 1768 gebouwde kerkgebouw van de broedergemeente Zeist staat. Vanuit Zeist opereert sinds 1793 het Zeister Zendingsgenootschap, dat onder andere het geloof in Suriname verspreidde.

Wij wensen u een mooie adventstijd toe.
Jaap Schep, voorzitter