4 kerken, samen 1 gemeente

Jongeren gevraagd om creatief mee te denken bij de theaterproductie: Meet & Greet Noach

Jongeren gevraagd om creatief mee te denken bij de theaterproductie: Meet & Greet Noach

Waar denk je aan als iemand Noach zegt? Waarschijnlijk aan een boot, een man met een grijze baard en de regenboog.

De meeste van ons kunnen het verhaal wel ongeveer navertellen.
Maar hoe zou het verhaal zijn als Noach het zelf kon vertellen? En hoe zou het zijn als hij popmuziek kon gebruiken om zijn ervaringen en gevoelens te uiten?

 

We zijn op zoek naar jongeren die het leuk vinden om daar één of twee avonden samen in te duiken.
Het is namelijk de bedoeling om Noach voor een breed publiek van mensen van binnen en buiten de
kerk aan het woord te laten in een soort one man show. Natuurlijk niet de echte Noach, maar een
verteller namens hem.
Deze verteller wordt bijgestaan door een band die het verhaal met popmuziek en fragmenten uit
popmuziek ondersteunt.
Tijdens een of twee voorbereidingsavonden lezen we samen het Bijbelverhaal, proberen we ons in de
persoon Noach te verplaatsen en samen tot een soort script met bijpassende muziek te komen.
We doen dit met ds. Martine Wassenaar uit de Uniekerk en de uitvoering zelf zal (zodra dit weer kan)
in de Noorderkerk zijn, waarschijnlijk op 19 september 2021.


Heb jij een frisse blik en ben je een beetje thuis in muziek, werk dan één of meer keer mee aan Noach
de Meet & Greet. De eerste keer komen we bij elkaar op 22 november om 19.30 uur in de Uniekerk.
Als we meer tijd nodig hebben kiezen we nog een datum.


Voor meer informatie of aanmelden:
domineeuniekerk@gmail.com / 0649704995  of jeugdwerker@pgsgravenzande.nl / 06-14239870.