4 kerken, samen 1 gemeente

Jubileum Kerkdienst in "De Brug"

Jubileum Kerkdienst in "De Brug"

op zondag 10 juni 2018 werd in de laatste kerkdienst van de wijkgemeente NoorderBrug in "De Brug" ook het 40 jarig jubileum van Kerkkring "De Bron" gevierd

Dit betekent dat, na 54 jaar, op 10 juni de Bruggemeente voor het laatst in gebouw "De Brug" haar kerkdienst heeft gehouden. De voorganger in deze dienst was ds. Dirk Jorissen, die tot vorig jaar als predikant aan de Bruggemeente verbonden was.  In deze laatste dienst werd ook aandacht besteed aan het 40 jarig bestaan van kerkkring De Bron. Deze kring van verstandelijk beperkte geloofsgenoten uit het hele Westland, heeft zich al die jaren thuis gevoeld in gebouw "De Brug". Natuurlijk heeft onze “eigen” Cantorij o.l.v. Jan de Koning ook een fijne bijdrage aan de dienst geleverd.

Na deze kerkdienst werden twee leidiggevenden van de Kerkkring vanwege hun vele jaren inzet door Dick Pongers bedankt en gehuldigd. Gré Ket en Marianne Haas waren duidelijk verrast toen hun de erepenning van de kerk werd opgespeld. Natuurlijk werd deze onderscheiding vergezeld van een bijbehorend certificaat en een prachtige bos bloemen. 

Hieronder een impressie van de dienst met dank aan Jan Willem v/d Kraan die de foto's heeft gemaakt