4 kerken, samen 1 gemeente

Kerkdiensten in de Noorderkerk

Kerkdiensten in de Noorderkerk

In de Noorderkerk mogen vanaf 1 juli a.s. weer erediensten plaatsvinden. Het aantal personen dat aanwezig mag zijn tijdens een dienst is maximaal 100 exclusief de mensen in functie.

Lees meer.....

Uiteraard zal in de kerk ook de regel van anderhalve meter afstand gelden en worden mensen met gezondheidsklachten of waarvan hun huisgenoten gezondheidsklachten hebben verzocht om thuis te blijven. Helaas is het volgens de richtlijnen van het RIVM niet mogelijk om mensen op te halen en weer thuis te brengen. Gemeentezang wordt vooralsnog afgeraden, omdat het een bron van besmetting lijkt te zijn.

Er moet, van overheidswege, gewerkt worden met een reserveringssysteem. Alleen de gemeenteleden die zich hebben aangemeld via het reserveringssysteem kunnen de betreffende dienst bijwonen. Voor het reserveren gaan we als wijkgemeente NoorderBrug gebruik maken van een online kerkdienst uitnodigingssysteem. Gemeenteleden kunnen zich online aanmelden voor een kerkdienst en geven dan het aantal bezoekers op. Na het aanmelden ontvangt u een email van Kerktijd.nl om uw emailadres te bevestigen, daarna volgt een bevestiging voor welke dienst(en) u wordt uitgenodigd. Deze email moet door u nog worden bevestigd, zodat bekend is of u gebruik wilt maken van de uitnodiging.
Het aanmelden voor een kerkdienst kan door op het logo van Kerktijd te klikken of via de volgende link: https://app.kerktijd.nl/member/register/59a1831b-2613-4170-8ec4-22a7527baebe  

Ook de kindernevendienst en de oppas starten vanaf 5 juli aangepast op.

Hier kunt u de richtlijnen voor onze kerkdiensten downloaden. Bij het bezoek aan de kerk dient u zich aan deze richtlijnen te houden.