4 kerken, samen 1 gemeente

Kindernevendienst

Kindernevendienst

De Kijkdoos: ‘God zien’
Bij de zondagen in de tijd t/m Pinksteren gaan we met elkaar een kijkdoos maken.

lees meer....

Iedere zondag kunnen jullie iets toevoegen aan de kijkdoos.
De kijkdoos staat voor de tocht van het volk Israël door de woestijn.Is de Heer in ons midden?

De Israëlieten zijn op weg naar het beloofde land. God heeft hen bevrijd, maar waar is Hij nu? Mozes zegt tegen de mensen dat ze een kruik met manna moeten bewaren, zodat iedereen later kan zien wat God voor hen doet. Ook komt er water uit de rots waar Mozes met zijn staf tegenaan slaat.

Klik hier om naar de pagina van de kindernevendienst NoorderBrug te gaan