4 kerken, samen 1 gemeente

Laat ons zingen van de liefde

Laat ons zingen van de liefde

De Protestantse Gemeente 's-Gravenzande biedt een thuis voor iedereen. 

Mocht u behoefte hebben aan een pastoraal gesprek met een van de predikanten, dan kunt u dit aangeven via het e-mailadres van het predikantenteam: pastoraat@pgsgravenzande.nl

Bij alle commotie over de Nashvilleverklaring waarover al veel gezegd en geschreven is, klinkt er een tegenstem. Aan alle kerken is daarom gevraagd om op zondag 13 januari a.s. het lied 'Ongestraft mag liefde bloeien' te laten zingen. Dit lied is geschreven door Sytze de Vries en kan ook (in acht strofes) gezongen worden op de melodie van Lied 791 van het Nieuwe Liedboek. U vindt de volledige tekst hier: 

   
 

1. Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdes loop verdraagt geen boeien:
laat haar stromen als een bron!
Laat de liefde maar gebeuren
als een wonder van het licht,
als een regenboog vol kleuren
door de hemel zelf gesticht.

2. Niemand houdt de liefde tegen
waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend,
koestert wie om liefde gaat.
God verhoede dat er iemand
in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaardt haar als geschenk.

3. Liefde vraagt ons om ontferming
tegen wie haar vlammen dooft.
Wie haar rechten wil beschermen
vindt in liefde zelf geloof.
Wie voor liefde is geschapen
vreest ook niet bij tegenwind.
Liefde is het hemels wapen
dat de angsten overwint.

4. Leg de liefde niet aan banden,
gun haar gang de vrije loop.
Geef haar bloemen nooit uit handen,
want haar vrucht is onze hoop!
Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
liefdes loop verdraagt geen boeien,
laat haar stromen als een bron!