4 kerken, samen 1 gemeente

Markering gebedskwartier

Markering gebedskwartier

Al ruim een jaar wordt er in de Protestantse Gemeente 's-Gravenzande een gebedskwartier gehouden.

Op woensdag 18 april werd er na het gebedskwartier gezamenlijk koffie gedronken in de consistorie van de Dorpskerk, werd er een korte evaluatie gehouden en werd er meer verteld over de historische achtergronden van de kerk.

Na het morgengebed waarin de dank werd uitgesproken dat het gebedskwartier van toegevoegde waarde is als een moment van verstilling in een drukke wereld, bleek ook uit de evaluatie dat deze wekelijke activiteit een glans geeft aan de dag. Met dankzegging aan alle betrokkenen werd de hoop uitgesproken om zo nog lang bij elkaar te mogen komen.

De archivaris van de Doprkskerk, de heer Ad van Vliet, leidde vervolgens de belangstellenden rondom de kerk. Hij gaf uitleg over de kerk die weliswaar in 2016 haar tweehonderd jarig bestaan vierde maar feitelijk al veel ouder is en een roerige historie kent.

Iedere woensdagmorgen bent u van harte welkom bij het gebedskwartier van 8.45-9.00 uur in de Dorpskerk. Steeds gaat een van de predikanten van het team van de PG 's-Gravenzande voor. In het gebedwartier wordt er gezongen, stilgestaan bij een schriftlezing en worden er gebedsintenties uitgesproken voor de wereld.