4 kerken, samen 1 gemeente

Nieuw artistiek project 

Nieuw artistiek project 

Vooraankondiging nieuw artistiek project: 7XBARMHARTIGHEID


Met het project BONHOEFFER75 nog vers in het geheugen start dit jaar de Protestantse Gemeente in ’s-Gravenzande vanuit wijkgemeente de NoorderBrug opnieuw een kunstzinnig project.Er aan deelnemen betekent één en al bezig zijn met een thema. Dat kan door te schilderen, te dichten, liturgisch de bloemen te schikken of te beeldhouwen. Noem maar op. Het kan met diverse materialen, zoals keramiek, textiel, papier of glas. Je kunt ook aan de slag gaan met bijvoorbeeld pen, penseel, schaar en mobiel. Uiteindelijk zullen deze en andere activiteiten leiden tot een digitale en fysieke expositie. Digitaal in de loop van het project en fysiek binnen de veertigdagentijd – 2022 in de Noorderkerk.

Het thema voor dit nieuwe expressieve project zijn de zeven wegen van barmhartigheid: 7XBARMHARTIGHEID. De wegen van ‘hongerigen voeden, zieken bezoeken’,  (genoemd  in Mattheüs 25) tot en met ‘doden begraven’ zijn een bron van inspiratie in kunst, literatuur en voor het maatschappelijk werk. Het gaat over daadwerkelijk omzien naar de minderbedeelde naaste. De nood kan heel verschillend zijn. Maar het begint bij het willen zien van wat er niet deugt. De deelnemers zullen kennis maken met het werkschrift ZEVEN van de stichting De Roos van Culemborg. Dat werkschrift biedt ideeën en afbeeldingen om zelf aan het werk te gaan.

Ben je geïnteresseerd en wil je meer informatie of wil je je al daadwerkelijk aanmelden, stuur dan een e-mail naar de projectcoördinator. In reactie daarop krijg je documentatie over het thema en actuele informatie over het verloop van het project. Opdat wij met elkaar ‘optrekken, elkaar vinden en aanpakken’. Wie gaat de uitdaging aan en doet mee?

Waling van Straalen, coördinator, walingvanstraalen@pgsgravenzande.nl