4 kerken, samen 1 gemeente

Nieuws van de Micha Groep

Nieuws van de Micha Groep

WINTERROND ACTIE VOOR ALBANIË.

De leden van de ‘s-Gravenzandse Michagroep lopen nog steeds heel warm voor de mensen in Albanië die zich niet kunnen redden.

 

Om huizen en gemeenschapsruimtes te kunnen bouwen en om ouderen en lichamelijk en geestelijk beperkten en armen te kunnen helpen is er geld nodig. Iedere keer maar weer. Zonder geld kunnen we de leefomstandigheden van de mensen die tussen wal en schip vallen, niet verbeteren. Daarom starten we de komende maand:  WINTERROND ACTIE VOOR ALBANIË!

Dat houdt in dat we een hele winter lang activiteiten organiseren in ’s-Gravenzande. Leuke, hele leuke activiteiten waaraan mensen met plezier kunnen deelnemen en die geld opleveren voor ons goede doel: hulp aan Albanezen die moeite hebben om de winter door te komen vanwege gebrek aan geld, huisvesting, gezondheid, eten en aandacht.

We starten onze WINTERROND ACTIE met drie activiteiten:

Vrijdagavond 19 en zaterdag 20 oktober van 10.00 tot 16.00 uur: verkoop secondhand art in het centrum van ’s Gravenzande. Plaats wordt nog bekend gemaakt.

Op zaterdagmorgen 27 oktober van 10.00 tot 12.00 uur: een zangworkshop in de Brug (kosten inclusief koffie met lekkers: 20 euro)

Op zaterdagmorgen 10 november van 10.00 tot 12.00 uur: een workshop handlettering in de Larix (kosten inclusief materialen en koffie plus lekkers: 20 euro)

Houd onze berichtgeving in de gaten. En er komt nog meer!

Wil je al meer weten over deze drie activiteiten of wil je je aanmelden, mail dan voor info of opgave naar:

albaniemicha@gmail.com