4 kerken, samen 1 gemeente

Noodhulp Zuidoost-Afrika

Noodhulp Zuidoost-Afrika

Diaconie collecte op 7 april a.s. voor noodhulp Zuidoost-Afrika.

De diaconie heeft besloten om de collecte op 7 april a.s. te bestemmen voor de slachtoffers van de verwoestende cycloon Idai in Zuidoost-Afrika. Malawi, Mozambique en Zimbabwe zijn zwaar getroffen.
De orkaan heeft al minstens 750 mensen het leven gekost; honderden mensen zijn vermist en tienduizenden zijn op de vlucht. De havenstad Beira, in Mozambique, met een half miljoen inwoners, is het zwaarst getroffen. De meeste huizen waren niet bestand tegen een dergelijke orkaan. De storm trok westwaarts naar Zimbabwe en Malawi, waarbij nog eens duizenden anderen werden getroffen. Woningen, scholen, bedrijven en ziekenhuizen zijn verwoest. Duizenden mensen zijn op de vlucht door de zware overstromingen en verlieten hun bezittingen om in hogere gebieden veiligheid te zoeken. Er is nauwelijks eten in de getroffen gebieden. Het is weggespoeld en oogsten zijn verwoest. De gevluchte mensen hebben al dagen niet gegeten. De storm is gaan liggen, maar het blijft hard regenen waardoor hulp bieden lastig is.

De actie loopt via het Christelijk Noodhulpcluster. Zie ook:  https://www.christelijknoodhulpcluster.nl

U kunt dit werk steunen door het in uw gebeden op te nemen en/of een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL55.RABO.0323.2402.16 t.n.v. Diaconie ’s-Gravenzande, o.v.v. Noodhulp Zuidelijk Afrika.

Met vriendelijke groet van uw diaconie.