4 kerken, samen 1 gemeente

Off to Albanië!

Off to Albanië!

In oktober vertrekt een enthousiaste groep jongeren van de Protestantse Gemeente ’s-Gravenzande naar de stad Shköder in het noorden van Albanië.

De jongeren zullen daar praktisch aan de slag gaan met het opknappen van een woonhuis en meehelpen in twee kleuterscholen en een weeshuis. Ook zullen voedselpakketten worden uitgedeeld aan de arme bevolking in de afgelegen gebieden.

Het project vindt plaats in samenwerking met een plaatselijke kerk onder leiding van pastor Klodi.

Als u de jongerenreis wilt steunen, dan kunt u een bedrag overmaken naar de Diaconie van de Protestantse Gemeente ’s-Gravenzande, rekening nummer NL55RABO0323240216 o.v.v. Jongerenreis Albanië. Alvast hartelijk dank voor uw steun!

Kijk voor alle lopende acties op facebook.com/offtoalbanie.