4 kerken, samen 1 gemeente

Opbrengst van de mandarijnenactie van de Micha werkgroep Albanië is....

Opbrengst van de mandarijnenactie van de Micha werkgroep Albanië is....

De Michawerkgroep in 's-Gravenzande (onderdeel van Stichting Hoop voor Albanië) heeft in november een mandarijnenactie gehouden om fondsen te werven voor hun project (oktober 2020) in het psychiatrisch ziekenhuis in Elbasan. Met deze actie zijn 850 kistjes mandarijnen verkocht die op 30 november jl. door de werkgroepleden bij de kopers zijn afgeleverd.

Deze actie heeft netto € 3.786,00 opgeleverd. Wat een mooi resultaat!! Hartelijk dank namens HvA.
 

De volgende acties voor bovenstaand project:

  • Eind december: oliebollen verkoop;
  • 8 februari 2020 van 17.00 – 20.00 uur: Stamppottenbuffet met rondleiding Museum Mosterd;
  • April: huiskamer concerten.