4 kerken, samen 1 gemeente

Paasviering

Paasviering

Op donderdag 29 maart jl.  hebben wij met zo’n 70 ouderen een fijne middag beleefd, die in het teken stond van de Stille Week en Pasen.

Het thema van de viering was “De rotsen gaan open”.

Er was naar aanleiding van het onderwerp een prachtige liturgische tafel gecreëerd en alleen dat al bracht ons helemaal in de sfeer van het nieuwe begin met Pasen.

Toch gingen wij eerst via liederen en teksten door de diepte van het lijden heen, want alleen zo kunnen wij dat Nieuwe Begin gaan beleven.  Muzikaal werden we ondersteund door Jan de Koning aan de piano en Matthilde van der Hout op de dwarsfluit.  Gedichten werden voorgedragen zoals “Stil ligt de tuin rondom het witte graf”  en “Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde”. De meditatie die volledig aansloot op het thema werd afgesloten met: “Pasen is leven, open bloeien. De steen is weggerold, hardheid wordt zacht. Ook wij, paasmensen, mogen stralen als het licht van de eerste morgen.

Ds. Henk Zeeman sloot af met gebed en ging nog kort in op de gelezen bijbeltekst uit Johannes 20: “Hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht gedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek”. Na het zingen van het “U zij de glorie” werd de middag afgesloten met een prachtige zegenbede:

Geen steen voor een brood, “
geen rots, maar water, geen dood, maar leven –
zo mogen wij gaan,
gezegend door de Ene, God die leven is.
Paasmensen zijn wij,
mensen van God –  dat is zegen!

De bloemen en steentjes werden bij de uitgang uitgedeeld aan de bezoekers. De foyer stroomde leeg en oogde kaal, maar wij voelden ons vol van mooie momenten die we daar met elkaar hadden beleefd.

Namens ons team, Elly Knoppert