4 kerken, samen 1 gemeente

Paasviering voor ouderen

Paasviering voor ouderen

Op donderdag 18 april jl. hebben wij als Protestantse Gemeente ’s-Gravenzande in de foyer van de Brug met zo’n 60 ouderen een fijne middag beleefd met als thema:  “Op weg naar Pasen met iconen”

Voor de pauze leefden wij met samenzang, beelden en teksten toe naar Pasen met daarbij een waardevolle bijdrage in de vorm van solozang en voordracht van Jan Kemeling.

Na de pauze, waarin voldoende ruimte was voor onderlinge ontmoetingen, lazen we het Paasevangelie en droeg dhr. Anton Heus een mooi gedicht van Marijke de Bruijne voor. Daarna kregen Tiny van der Sar en Ada van Oosten alle ruimte om ons uitgebreid  te vertellen over hun bijzondere hobby: het maken van iconen. Zij legden ons op een heldere manier het maakproces uit en lieten dit ook via beelden zien. Hierbij werd vooral aandacht geschonken aan de kleurschakeringen en de richtlijnen die er zijn voor het maken van een icoon. Als extra dimensie werd ons, door beide dames, de emotionele waarde en diepere betekenis duidelijk gemaakt in verbinding met de Bron van leven, onze Schepper.  Zo leefden wij via woord en beeld deze middag op een heel bijzondere manier toe naar het Nieuwe Begin van de Paasmorgen waar wij ieder jaar weer naar uit mogen zien en op mogen vertrouwen. Na een dankgebed van ds. Mark Verrips en het zingen  van het “U zij de glorie” werd de middag rond half vijf afgesloten.

Namens ons team, Elly Knoppert