4 kerken, samen 1 gemeente

PROJECT 7XBARMHARTIGHEID

PROJECT 7XBARMHARTIGHEID

De tweede en daarmee de uiteindelijke bijdrage van Anneke Verrips

Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken is een aanmoediging tot menselijk en liefdevol handelen. We vinden deze woorden in Matteüs 25:35.

Er lijkt voor iedereen op deze wereld genoeg water te zijn, maar niets is minder waar. In onze tijd is schoon en lekker drinkwater niet vanzelfsprekend. Het staat zelfs onder druk. De aarde verdroogt en erodeert. Rivieren en bronnen drogen uit en water verzilt. Ook ons eens zo schone Nederlandse drinkwater raakt meer en meer vervuild met metalen en medicijnresten. Onze zeeën vervuilen we met plastic. En hoe wrang is het dat er juist veel drinkwaterflesjes ronddrijven in de plastic soup.

Zo komt jullie gaven mij te drinken in een veel breder, maatschappelijker en politieker perspectief te staan. Als wij onze vervuilingsproblemen niet oplossen, komt het te drinken geven in de knel.

Ik heb een twintigtal gelliprint tekeningen gemaakt in de mixed media techniek: gelliprint met acrylverf gecombineerd met kleurpotlood. Samen vormen zij één geheel. En het geheel is meer dan de som der delen.

De bedreigingen zijn ‘in kaart’ gebracht. De plastic flesjes die vervuiling, ziekte en dood brengen onder vissen en vogels. Ook de mens krijgt tegenwoordig dagelijks een portie plastic binnen.

Maar deze serie gaat ook over de weerbaarheid en de veerkracht van de natuur. Planten die door plastic heen groeien en meerkoeten die hun nest maken van takken én plastic. Fascinerend is de gedachte dat de natuur zich uiteindelijk gaat aanpassen om weer te kunnen overleven.

Dit werk gaat over oplossingen en hoop. Over afvalgrijpers, dopper waterflessen, bomen, windmolens en last but not least de beker die overvloeit uit Psalm 23 en het lint van de hoop, verbonden met de hemel.

Deze tekeningen zijn gemaakt in het kader van het kunstproject de zeven werken van barmhartigheid van onze lokale kerk.

Anneke Verrips