4 kerken, samen 1 gemeente

PROJECT 7XBARMHARTIGHEID

PROJECT 7XBARMHARTIGHEID

De tweede en daarmee de volledige bijdrage van Lia Spitters:

Mijn schilderij heeft te maken met een onderwerp waarmee ik al jaren bezig ben, namelijk het zogenaamde ‘Human Wildlife Conflict’. Dit is te vertalen als een vorm van zorg voor de aarde, rentmeesterschap.

Heel concreet ben ik betrokken bij een project in Namibië waar veetelers hun bedrijven hebben in een gebied waar ook leeuwen leven.

Het schilderij is een afbeelding van een ontwikkeling die op steeds meer plaatsen gaande is

En ook in het project waarbij ik betrokken ben. Dat omvat ook onderwijs aan zowel kinderen als veeboeren over ecosystemen, de voedselketen en de noodzaak van de aanwezigheid van roofdieren aan de top van de keten. In plaats van het doden/uitroeien van de roofdieren, worden in Namibië de leeuwen voorzien van een GPS-halsband. Zo wordt gevolgd waar zij gaan jagen en kunnen de boeren worden gewaarschuwd zodat zij hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen.

Het schilderij beeldt concreet een tafereel uit dat nu ook in Kenia gebruikelijk is. De afgebeelde mannen zijn Masai krijgers, een stam die koeien houden. Tot enkele tientallen jaren geleden was in deze stam een man pas een echte krijger wanneer hij een leeuw had gedood. Nu vormt elke gemeenschap een groep Lion Guardians die met behulp van de GPS-techniek de leeuwen volgen en de boeren waarschuwen wanneer zij de kant van hun dorp op komen. En nu zie je dat de leeuwen opwacht liggen om hun familie te beschermen en de Masai-krijgers ook op wacht staan om hun families te beschermen. Beiden zijn dus met precies hetzelfde bezig: de zorg voor hun gezinnen. Nu zonder dat er doden vallen.

En de mens, die zich tot voor kort het recht toe-eigende om andere levende wezens te doden, beschermt nu zowel zijn medemens als de natuur.

Dit is voor mij een grote vorm van barmhartigheid. Ik heb hiermee voor het eerst kennisgemaakt in 2002 bij de Masai in Kenia, vandaar dat ik deze situatie met de typische kleding van de mannen heb gekozen.

februari 2022

Halsbandlijnen
De beproeving doorstaan! Jager is nu mijn naam, een nieuwetijdsjager,
zonder dodenmasker als trofee, al moet de echte taak nog worden volbracht.
Voortaan verbinden halsbandlijnen me met dit grote, 200 kilo zware
slapende lijf hier voor me, mijn handen eerbiedig dwalend door stugge manen.
Ooit de grootste vijand van de stam, klinkt alleen nog in vaders jacht- en
doodsverhalen, zichtbaar in littekens, als sluipschaduw door wuivend gras.

Nu lees ik jouw zandige pootsporen. In halsbandlijnen volg ik je levenslange
zorgtaak om leeuwinnen en welpen, even hulpeloos als mijn babybroertje
op moeders rug, te laten leven op bitterhard Afrikaans land.

Jouw levenstekens lezen is mijn levenstaak, laat herders koeien tijdig
ondoordringbare kralen in lokken, vrouwen, kinderen zich in hutten binnen
takkencirkels verzamelen waar bejaarde krijgers ‘er was eens’- verhalen
vertellen over de koning der dieren.

Lia Spitters, maart 2022.