4 kerken, samen 1 gemeente

PROJECT 7XBARMHARTIGHEID

PROJECT 7XBARMHARTIGHEID

Hier volgt de tweede bijdrage van Petra van der Hoeven. De eerste staat hiervoor onder 21 februari. Kerkramen met mooie glas-in-lood afbeeldingen hebben haar altijd gefascineerd.

Deze afbeeldingen in de ramen vertellen een verhaal.

Met dit project wil ik mijn interpretatie geven van het Bijbelgedeelte dat gaat over de zeven wegen van barmhartigheid (Mattheüs 25:35-36), dus wat dit verhaal voor mij betekent. Ik beeld dit uit in een ruimtelijk kunstwerk met bijbehorende tekst.

Ik ben begonnen met het tekenen van een ontwerp; een boom met zeven zijtakken. De zijtakken verwijzen naar de Zeven Barmhartigheden. Wat deze barmhartigheden voor mij persoonlijk betekenen staat vermeld bij de onderstaande afbeeldingen.

Het materiaal waarmee ik werk is floatglas. Het floatglas wordt gekleurd met glasverf en poeders. Het gekleurde glas gaat in de glasoven om de glaspoeders en verf aan het glas te hechten. Daarna heb ik het glas gesneden en met koperfolie omwikkeld, om het daarna aan elkaar te solderen (Tiffany techniek). Uiteindelijk wordt het kunstwerk vorm gegeven als twee bladzijden, een presentatie die verwijst naar de bijbel.

Hongerige voeden.

Verspilling van voedsel voorkomen. Het delen van voedsel door familie, vrienden en buren uit te nodigen, om gezamenlijk te eten.

Dorstige laven

Een geestelijke dorst voelen naar vriendschap, liefde en trouw en dit delen met familie en vrienden. Naar elkaar omkijken. De kleur blauw staat voor trouw en water.

Naakten kleden

Kijk naar de “naaktheid” van de mens. Niet meedoen met het bekritiseren van ander, maar hem nemen zoals hij (of zij) is.

Vreemdelingen herbergen

Gastvrijheid bieden en verdraagzaam zijn over het anders zijn van anderen. Vreemdelingen niet zien als een bedreiging, maar als medemens en hen waar nodig en mogelijk steunen.

Zieken bezoeken

Ouders, familie, vrienden, kennissen en buren opzoeken bij ziekte, interesse tonen en vragen hoe het met de ander gaat.

Gevangenen bezoeken

Begrip hebben voor de medemens, voor diegene die in gevangenschap leven of in angst, ziekte of depressie. Hiervoor niet uit de weg gaan, maar in contact treden en iemand niet veroordelen.

Doden begraven

Belangstelling hebben als dierbaren van je medemens overlijden. Medeleven tonen, bijvoorbeeld door een bezoek, telefoongesprek of het sturen van een kaartje.

Op dit moment is het project zeer actueel. De oorlog in de Oekraïne zet je wel aan het denken. Ik leef in vrijheid, heb genoeg te eten en te drinken, mijn familie en vrienden zijn gezond en ik kan me creatief ontwikkelen. Deze dingen moet ik koesteren, want ze zijn niet vanzelfsprekend.

Petra van der Hoeven