4 kerken, samen 1 gemeente

Slotwoord en opbrengst Bazar "De Brug"

Slotwoord en opbrengst Bazar "De Brug"

Geen Bazar zoals voorgaande jaren, geen alternatief zoals een Rad van Avontuur, Bingo of een Drive In.

Lees meer......

Na de verkoop van de bekende lotensets en de verkoop van 7500 loten van de Grote Verloting is het ons toch gelukt en met succes een activiteit te organiseren waar wij terecht trots op mogen zijn. De verkoop van 190 groentebakken, bloembollen uitverkocht en ons Picassobord waarbij alle 700 nummers waren weggestreept. Hierna  de rechtstreekse uitzending op zaterdag 31 oktober  jl. vanuit de Dorpskerk van de trekking van de Grote Verloting. Na deze succesvolle uitzending zijn de prijzen van deze  verloting, de lotensets en het Picassobord uitgereikt.   

De Bazar "De Brug" 2020 heeft een brutobedrag van € 42.150,00 opgebracht.   

Namens de commissie van Bazar "De Brug" hartelijk dank aan alle vrijwilligers, sponsoren, de commissie leden en u als deelnemer