4 kerken, samen 1 gemeente

Terugblik Leerhuis De Brug 2020-2021

Terugblik Leerhuis De Brug 2020-2021

Hoe maak je de kerk toekomstbestendig, ofwel hoe zet je het Leerhuis De Brug als onderdeel van de kerk voort in goede en slechte dagen?

Wat hebben de deelnemers van dit kringwerk het afgelopen winterseizoen geleerd, ofwel hoe hebben zij het samenzijn op afstand ervaren?

Het thema voor dit seizoen was: ‘Vragen staat vrij’. Het stellen van vragen is net zo belangrijk als antwoorden geven. Vele vragen zijn gepasseerd. Een van de eerste was: “komen wij wel bij elkaar?” Het Leerhuis is ondanks COVID-19 doorgegaan, alleen niet in de vertrouwde zaal in gebouw De Brug. Daarnaast is dit kringwerk ook gestart met zeven deelnemers minder dan het jaar ervoor. Verhuizingen, gezondheid en andere zaken hebben het aantal deelnemers ruim gehalveerd. Wij weten het. Leerhuis De Brug krimpt in en de aanwas blijft uit. Ondanks de veranderde omstandigheden hebben de deelnemers het afgelopen seizoen als positief ervaren. Er is meer uit de bijbel gelezen, meer nagedacht en met meer diepgang elkaar gesproken. Daarbij hebben de gedegen voorbereiding, het verslag en de telefoon ons geholpen. Het via de telefoon één op één gesprek heeft het lastige ‘alleen doen’, waar mogelijk gecompenseerd. Het fysiek bij elkaar kunnen komen, is een gemis gebleven. De uitnodiging aan anderen met ons deel te nemen, blijft ook het volgende seizoen in de publicaties staan. Wij gaan de toekomst open tegemoet.

Het is dus gegaan van Leerhuis De Brug naar Leerhuis Thuis. Het Leerhuis zette zich als geloofsgemeenschap voort. En ja.., hoe verbind je elkaar tot een toekomstbestendige kerk? Voor zolang de toekomst ongewis is, houden de deelnemers het Bronboek en elkaar in het vizier en zien zij de toekomst in vertrouwen tegemoet. “De toekomst is van God“.

Coördinator Waling van Straalen. Voor reacties: walingvanstraalen@pgsgravenzande.nl