4 kerken, samen 1 gemeente

Terugblik op de gemeenteavond van de Dorpskerk/Nieuwe Kerk op 14-11-2018

Terugblik op de gemeenteavond van de Dorpskerk/Nieuwe Kerk op 14-11-2018

Afgelopen woensdagavond werd de gemeenteavond gehouden in de Dorpskerk. Er was een grote opkomst.

Na welkom geheten te zijn door de voorzitter werd het een en ander verteld over de verbouwing van de bijzalen. Dit verloopt voorspoedig en zal voor de Kerst klaar zijn. Er wordt hard gewerkt om alles ingericht te krijgen. Daarvoor zijn een paar werkgroepjes die alles uitzoeken.

Hierna neemt ds. Verweij het woord en vertelt over de kerngroep die actiepunten heeft opgesteld die, zoals bekend, op 1 na allemaal uitgewerkt zijn door werkgroe-pen die daarvoor gevormd zijn.
Er is enthousiast aan gewerkt om deze actiepunten uit te werken en ze werden op deze avond gepresenteerd door de diverse groepen. Na iedere presentatie was er gelegenheid om vragen te stellen. De presentaties werden enthousiast ontvangen door de gemeente.

In de pauze kon een kijkje genomen worden in de bijzalen en kon men zien hoe het vorm krijgt.

Er wordt nog gezocht naar ‘buddy’s’ om onze pastoraal medewerkers en ouderlingen bij te staan met het pastoraal werk en zodat elke wijk bemand is. Als u belangstelling heeft om buddy te worden of er vragen over heeft kunt u contact opnemen met Annie van Antwerpen of Teun van den Burg. Ook is er op donderdag 22 november om 20.00 uur een informatieavond in de Dorpskerk over de buddy’s en wat het inhoudt om dit te worden. Er zijn al een aantal enthousiaste mensen die deze avond komen, maar er zijn er meer nodig!
Na het zingen van lied 416 sluit ds. de Kwaadsteniet af met gebed en wenst een ieder welthuis.

Fotoreportage gemaakt door Joke van Geest: