4 kerken, samen 1 gemeente

Vacature Predikant NoorderBrug

Vacature Predikant NoorderBrug

De protestantse wijkgemeente NoorderBrug te
’s-Gravenzande is op zoek naar een

Nieuwe predikant (m/v)

Wijkgemeente NoorderBrug is een veelkleurige geloofsgemeenschap en komt iedere zondag bijeen in de Noorderkerk. Dit kerkgebouw staat in het centrum van ’s-Gravenzande.
’s-Gravenzande is één van de zeven kernen van de gemeente Westland en heeft veel school- en sportvoorzieningen. Het Westland kent 9 kilometer strand. Het strand is weids, rustig met veel kust- en wadvogels en kan er genoten worden van de zonsondergang. De duinen lenen zich goed voor wandelen, fietsen en paardrijden. Het Staelduinse Bos in ‘s-Gravenzande is het grootste bos van Westland en in Naaldwijk staat het ‘beste kleine theater van Nederland’, Westland Theater De Naald.

Wijkgemeente NoorderBrug is één van de vier wijkgemeenten van de Protestantste gemeente te
’s-Gravenzande en telt ruim 2400 geregistreerde leden. Een grote groep vrijwilligers organiseert - zowel doordeweeks als op de zondag - activiteiten voor jong en oud en is betrokken bij de zondagse erediensten. De jeugd- en jongerenactiviteiten vinden voornamelijk plaats via de kindernevendienst, het clubwerk, de jeugdkerk, de SOOS. Deze activiteiten vinden veelal plaats in zalencentrum ‘De Kiem’. 

In het beleidsplan 2020 - 2025 is dan ook de visie opgetekend waarmee de wijkgemeente NoorderBrug haar vitaliteit naar de toekomst wil borgen. Door middel van de kernwoorden Hoofd, Hart en Handen willen wij invulling geven aan wat ons als gemeente kenmerkt.

Wij leven nu, maar zijn verantwoordelijk voor wie na ons komen. Ook als kerk hebben wij de verantwoordelijkheid voor de aarde en al wat daarop leeft. Duurzaamheid is de hedendaagse term, maar rentmeesterschap sluit daar naadloos op aan. Als rentmeesters moeten wij zorgzaam met de schepping van God omgaan en wordt van onze gemeente verwacht dat we actief aan de slag willen gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap.

In verband met het emeritaat in september 2022 van één van onze predikanten zoeken wij een  ervaren en bevlogen predikant (m/v) die:

  • in staat is om jonge mensen en jonge gezinnen te betrekken en te behouden voor de kerk;
  • kennis en kunde van de liturgie heeft om met ons te zoeken naar vernieuwing met behoud van het vertrouwde;
  • een belangrijke en stimulerende bijdrage levert in de gemeenteopbouw;
  • zorg draagt voor begeleiding en toerusting van de vrijwilligers in het pastoraat;
  • helpt bij het gestalte geven van de verantwoordelijkheid van de kerk in de samenleving;
  • een bruggenbouwer is die een goede antenne heeft voor de behoeften van verschillende groepen binnen de gemeente.


De nieuw te beroepen predikant zal onze gemeente dienen tezamen met predikant ds. Hans Meijer en medewerker ouderenpastoraat Wim Heus.
Wat bieden wij u?

  • een fulltime baan (0,8-1 fte)
  • een gezellig dorp
  • een fijne gemeente
  • een ruime, onlangs gerenoveerde en gemoderniseerde pastorie, gelegen in een rustige woonomgeving,  Eikenlaan 147 te ’s-Gravenzande.

Meer weten over onze wijkgemeente? Kijk dan op https://www.pgsgravenzande.nl/noorderbrug-52

Speciaal voor geïnteresseerden hebben we een power point presentatie en een informatie video over onze gemeente beschikbaar.

U kunt uw schriftelijke reactie sturen per e-mail naar vacaturenoorderbrug@pgsgravenzande.nl

Ook kan er contact opgenomen worden met de voorzitter van de beroepingscommissie, Hilbert Elzen via 06-25235120 of met de secretaresse Marjolijn van Geest-Boekestein via 06-40287955.