4 kerken, samen 1 gemeente

Verslag contactmiddag voor ouderen

Verslag contactmiddag voor ouderen

 

Op donderdag 20 september jl. was er in de foyer van De Brug weer een gezellige middag voor ouderen en andere belangstellenden met dit keer als thema: “Spelenderwijs” .

Na het welkom met koffie en thee en een gebed stonden wij  in het meditatief moment stil bij Psalm 8. Een lied van verwondering over de aarde en de mens die daar door God is neergezet. Jezus is daarvan een spekend voorbeeld. Het verhaal van zijn leven, leert ons kijken door zijn ogen en dan zien we de schepping als een groot wonder….bedoeld om er in vrede te leven, tot zegen van elkaar. Hierbij zongen we enkele verzen uit Psalm 8 en psalm 150.

 

Daarna gingen we met elkaar aan de slag met bingo…..en werd het op een andere manier stil. Concentratie ten top alleen als men bingo had, liet men zich duidelijk horen en werd het daarbij uitgekozen presentje gewaardeerd. Na de pauze was er, naast nog enkele rondjes bingo voor de liefhebbers, ook de mogelijkheid om in beweging te komen. In de spelzaal stonden negen sjoelbakken op tafels  klaar!  Ook daar deed men zijn of haar uiterste best om te winnen, inclusief onze predikanten Mark en Henk.

Ondertussen werd men voorzien van lekkere hapjes en drankjes. Tegen half vijf las Evine ter afsluiting een mooi gedicht, sprak dominee Mark een dankgebed uit en werd Corrie de Koning bedankt voor haar pianospel. We kunnen terugzien op een fijne middag. 

 

Namens ons team, Elly Knoppert