4 kerken, samen 1 gemeente

Verslag Gemeenteavond

Verslag Gemeenteavond

Afgelopen donderdag 5 april was er in de Dorpskerk een gemeenteavond waarop we veel gemeenteleden welkom mochten heten.

We zijn bij gepraat aangaande de stand van zaken van de plannen verbouwing van de bijzalen van de Dorpskerk. Op de vorige gemeenteavond is een plan gepresenteerd, in dit plan zijn een paar wijzigingen aangebracht zodat er nu een mooi definitief plan ligt. Het plan moet nog door meerdere geledingen goedgekeurd worden, maar als alles verloopt zo we verwachten zal de verbouwing eind 2018 kunnen gaan plaats vinden.
De verbouwing van de zolder gaan we zelf oppakken deze zomer, dus bent u handig en zegt u ik wil wel meehelpen dan bent u van harte welkom. U kunt zich aanmelden bij de voorzitters.

Er wordt PGG breed gekeken of we in de avonddiensten een vorm van samenwerken kunnen vinden, hier is een commissie voor gevormd met uit iedere wijk diverse afvaardigingen en zij buigen zich over de mogelijkheden. We hebben gehoord wat de ideetjes hierin zijn en dit wordt besproken in de kerkenraden van de wijkgemeenten. U wordt daar natuurlijk van op de hoogte gehouden. Op de vorige gemeenteavond is de uitslag van de enquête van de avonddiensten gepresenteerd, met deze uitkomsten gaan we wijk gebonden aan de slag en de wensen daarin zullen zeker meegenomen en in de diensten van onze wijkgemeente ingepast gaan worden, dit staat los van eventuele PGG diensten.

De commissie integratie Dorpskerk - Nieuwe Kerk heeft in het kort aangegeven waar ze mee bezig zijn, ze zijn aan het inventariseren wat er is aan ‘gewoontes’ en hoe we die samen kunnen laten vloeien waarbij een ieder tot zijn recht komt.

Na de pauze werd het actieplan van de kerngroep gepresenteerd, op de voorgaande gemeenteavonden is steeds de voortgang van het werk van de kerngroep toegelicht. Nu is het actieplan klaar en de actiepunten die daaruit voort gekomen zijn kunnen door werkgroepjes opgepakt gaan worden. Het actieplan zal met deze NB mee gemaild worden.
Na deze presentatie gingen we in groepjes uiteen en iedere groep ging brainstormen over de actiepunten, ook daaruit kwamen weer leuke en goede ideetjes. Wilt u meewerken aan de invulling van een actiepunt door in een werkgroepje plaats te nemen, graag. U kunt zich daarvoor aanmelden bij de scriba.

We sloten de avond af met het zingen van het mooie lied ‘Stilte over alle landen’.
Het was een positieve, fijne gemeenteavond waarin we ons verbonden voelden met elkaar. Het is mooi samen kerk te zijn op zondag en alle dagen van de week en de genade en liefde van onze Heer uit te dragen in woord en daad en zo samen te bouwen aan een bloeiende gemeente.