4 kerken, samen 1 gemeente

Vorming & Toerusting

Vorming & Toerusting

Graag presenteren wij het programma van Vorming en Toerusting voor het seizoen 2021-2022.

Helaas moesten we de afgelopen twee seizoenen veel programmaonderdelen afblazen vanwege de gevolgen van het coronavirus. We hopen dat dit niet meer nodig zal zijn. Ook dit seizoen hebben we een drietal activiteiten georganiseerd in samenwerking met de taakgroepen van Monster en Naaldwijk.

Afbeelding: “Annunciatie”, Tiny van der Sar

Het programmaboekje bestaat uit twee delen. Allereerst besteden we aandacht aan de bijeenkomsten waarvoor sprekers van buitenaf zijn benaderd. Vervolgens komen de bijdragen van de plaatselijke predikanten aan bod. Aan het eind van het boekje bevindt zich een kort chronologisch overzicht van alle activiteiten. In het blad Samen en op de website van de kerk www.pgsgravenzande.nl vindt u informatie m.b.t. overige gesprekskringen.

Als taakgroep willen we momenten van rust en bezinning aanbieden, om met elkaar na te denken en in gesprek te gaan over zaken die een raakvlak hebben met geloof, samenleving en cultuur. We hopen dat dit programmaboekje voor u een gids zal  zijn naar meerdere waardevolle samenkomsten en ontmoetingen.

Via deze link kunt u het boekje downloaden

Namens de Taakgroep Vorming en Toerusting

Jan van Antwerpen