4 kerken, samen 1 gemeente

Wegwijzer NoorderBrug

Wegwijzer NoorderBrug

Graag reikt de wijkgemeente NoorderBrug, onderdeel van de protestantse gemeente van
’s-Gravenzande, u dit Kompas aan voor het vinden van uw weg binnen de kerkelijke gemeente en aanverwante instanties.

In tegenstelling tot voorgaande versies is besloten om de wegwijzer uit privacy overwegingen niet meer via de website te publiceren.De wegwijzer is voor alle gemeenteleden op aanvraag beschikbaar, dit kan per e-mail via wegwijzernoorderbrug@pgsgravenzande.nl

Ook kunt u bij bovenvermeld e-mailadres aangeven of u de wegwijzer in het vervolg automatisch toegestuurd wilt krijgen.

Het copyright van de wegwijzer berust bij de wijkgemeente NoorderBrug en het is niet toegestaan om dit document zonder toestemming te verspreiden of door te sturen.

Wij hopen dat deze digitale ‘Wegwijzer’ u behulpzaam zal zijn bij het vinden van uw route, het uitstippelen van uw koers.