NoorderBrug

Samen Loven, Leren, Liefhebben

Paasontbijt

Paasontbijt

Paasontbijt nieuwe stijl in de NoorderBrug. Een nieuw en oud experiment. Nieuw voor de ex-Noorderkerk mensen en oud voor de Brugbezoekers

De mooie ontmoetingen op de vroege Paasmorgen in de foyer van de Brug hopen we een vervolg te geven in de NoorderBrug.

 

Wij leven in de Stille week via extra diensten toe naar de Paasmorgen. We beginnen met een paasontbijt en we ronden het af met een feestelijke kerkdienst. De Paasmorgen heeft altijd een extra dimensie o.a. door het bekende verhaal dat de beide Maria’s heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf van Jezus gingen.

Wij weten momenteel niet precies hoe laat de zon opgaat op 21 april a.s., maar willen u wel van harte uitnodigen voor het Paasontbijt. Dat begint om uiterlijk half negen. Vanaf kwart over acht zullen er in de kerkzaal gedekte tafels klaar staan. U begrijpt dat dit een hele organisatie is, want uiterlijk kwart over negen moet de ruimte weer kerkzaal worden. Als voorbereidingsteam hebben wij er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken. Via bijgaand mailadres kunt u zich digitaal aanmelden voor het ontbijt.

De komende weken zullen er ook inschrijfformulieren klaarliggen in de koffieruimte. Graag vermelden met hoeveel mensen u aanwezig denkt te zijn. Natuurlijk kunt u ook aangeven of u wilt helpen met het voorbereiden en afruimen. Wij zijn in ieder geval vanaf 7 uur aanwezig, maar vele handen maken licht werk. Dus bent u vroeg wakker.....sluit u aan. Geef ook dit even via de mail of het inschrijfformulier aan ons door. De tafels zullen tijdens het ontbijt royaal opgesierd worden door kleine bloemstukjes. We nodigen u uit om die na de kerkdienst weg te brengen naar mensen, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dat kunnen mensen buiten of binnen onze gemeente zijn. Er zullen geen speciale namen en adressen opstaan. Wij zien dit als een actie, waarmee we de paasvreugde uitdelen. We denken dat hierdoor onverwachts mooie contacten kunnen ontstaan.

Wij willen vroege kerkgangers vragen in de hal even geduld hebben om u om half tien welkom te heten voor de kerkdienst die op Paasmorgen om 10.00 uur begint.

Digitale aanmelding graag, i.v.m. de voorbereidingen, uiterlijk 14 april a.s. sturen naar: hvanwijk@kabelfoon.nl

Hieronder een impressie van het paasontbijt in "De Brug"