Uniekerk

Vrijzinnig? Eigentijds en praktisch geloven!

Predikant

Ds. Carla Augustina Schoonenberg-Lems (Amstelveen, 24 juli 1966) is vanaf 1 september 2008 werkzaam in de gemeente; vanaf 16 mei 2010 is zij verbonden als gemeentepredikant aan de Uniekerk.

Zij studeerde theologie aan de Leidse Universiteit, alwaar zij ook de kerkelijke opleiding afrondde. Tijdens haar studie verbleef zij een jaar in Straatsburg en volgde aan de Protestantse Universiteit extra colleges hermeneutiek.
Haar belangstelling gaat uit naar de theologische antropologie. Onderwerpen als o.a. ‘het geweten’, ‘religieuze momenten in crisis’ en grenssituaties in het leven van de Franse schrijver Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) en de Zweedse diplomaat en mysticus Dag Hammarskjöld (1905-1961) hebben haar theologische aandacht. Inmiddels volgt zij in het kader van de permanente educatie van 2015-2018 de postacademische opleiding Geestelijke Begeleiding aan de PThU i.s.m. het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen.
Ds. C.A. Schoonenberg-Lems was eerder verbonden aan de Vrijzinnige Geloofsgemeenschappen van Maasdijk, Sliedrecht en de NPB Hardinxveld-Giessendam. Zij is gehuwd en heeft drie studerende kinderen.

Ds. C.A. Schoonenberg-Lems
tel.: 0174-414740
e-mail: dscarlaschoonenberg@pgsgravenzande.nl