Uniekerk

Vrijzinnig? Eigentijds en praktisch geloven!

Programma 2020/2021

Programma 2020/2021

Activiteiten in het komend seizoen:
 

Kinder- en jeugdactiviteiten
De kindernevendiensten worden dit jaar gehouden op: 1 november en 6 december.


Een brunch voor  de tieners op 18 november.


De kinderkerstdienst is waarschijnlijk op woensdag 23 december van 19.00-20.00 uur.

 

De Jeugdraad heeft helaas moeten besluiten de jaarlijkse oliebollenactie i.v.m.
Corona niet door te laten gaan.

Jongerenproject:

Meet &Greet David en Petrus.  Er is een band voor nodig en zangers en zangeressen die popsongs spelen en zingen die slaan op scenes uit het verhaal. Met een groep jongeren wordt een Bijbelverhaal gekozen en de scenes ingedeeld waar dan een popsong bij gezocht wordt door de jongeren zelf. Verder is er een verteller nodig die het verhaal op vrijzinnige wijze vertelt. Als we eind september starten zou de productie er tussen Pasen en Hemelvaart kunnen staan.

Volwassenen

Voor de volwassenen wordt de Uniekring weer gehouden, te beginnen op woensdagavond 4 november. Er kunnen nog mensen bij.

Zolang we niet tijdens de diensten mogen zingen wordt de zanggroep gecontinueerd.

Er wordt een pastoraal team opgezet, aanmeldingsformulieren liggen in de kerk.

 

Ouderen

Een woensdagochtendgroep starten die 1x per maand bij elkaar komt: Zin in de Ouderdom?
Voor de data zie het uitgebreide artikel op deze website Ontmoetingsgroep"zin in ouderdom"

Vrouwenvereniging o.l.v. Jopie Boon Vrouwenvereniging

Algemeen voor jong en oud

Activiteiten van de Taakgroep Vorming & Toerusting. Zie voor het programma de folder.

Speciale aandacht voor:
Bibliodrama waarvan op 30 september een informatieavond wordt gehouden. Hiervoor ligt een intekenlijst in de kerk klaar.