Wijkgemeente Dorpskerk

Betrokken, Open, Gedegen, Onderweg

Startdienst 13 september 2020

Startdienst 13 september 2020

Wat was het mooi weer afgelopen zondag 13 september.

En wat was de opkomst groot.

 

Deze keer was de startdienst niet in de Dorpskerk maar op het Ondo veld met als thema: ‘Een frisse start’.

Bij de ingang kon iedereen een tasje pakken met inhoud. Voor de kinderen  was er ook nog een kleurplaat of puzzel. De muziekgroep 2.0 zong en speelde voor ons en we mochten ingetogen meezingen wat voor veel mensen als heel fijn werd ervaren na zo lange tijd niet mogen zingen in de diensten.

Ds. André Verweij ging voor in de deze dienst en in de overdenking stonden we stil bij de opmerking van de dienaren van Naaman: “Meester, als die profeet u iets moeilijks had gevraagd, had u het vast en zeker gedaan. En nu heeft hij alleen maar gezegd: Was u, dan zult u genezen zijn” (2 Koningen 5 vers 13 uit de Bijbel in Gewone Taal).

Na de dienst werden degenen die in de oneven rijen zaten verzocht hun stoel om te draaien zodat je met de mensen die achter je zaten een praatje kon maken en de dubbelfriss (aansluitend op het thema) en stroopwafel kon nuttigen.

Door de omstandigheden was er dit jaar geen Mee-Ga-Start maar het werd zo goed gemaakt en gezien de positieve reacties was het zeer geslaagd.

Iedereen die hieraan meegewerkt heeft, een gastvrij Ondo en iedereen die er was hartelijk dank! Geniet van de foto’s!

Foto's Joke van Geest