Vorming en Toerusting

Programma 2017 - 2018

Vorming en Toerusting

Vorming en Toerusting

Op deze pagina's vindt u het programma van cursussen, lezingen en bijeenkomsten van de taakgroep Vorming en Toerusting en het cursusaanbod van de predikanten in 's-Gravenzande

De Taakgroep Vorming en Toerusting is ingesteld door de kerkenraden om gemeenteleden een handreiking te bieden bij geloofs- en levensvragen.

De lezingen beginnen om 20.00 uur. vanaf 19.30 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee.

Na de inleiding is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. De avonden duren uiterlijk tot 22.00 uur. Naast de lezingen worden er ook bijeenkomesten belegd door de plaatselijke predikanten. Vanzelfsprekend wordt u ook voor de avonden van harte uitgenodigd.

Jan van Antwerpen, voorzitter
tel. 0174-245245 en email jjvanantwerpen@kabelfoon.nl

Nel Haaring-van der Wees, secretaris
tel. 0174-416099 en email nel-haaring@caiway.nl

Janny Dekker public relations

Ike de Jong, Penningmeester

Rodi Noordam, waarnemend secretaris