Algemene Kerkenraad, Predikantenteam en Raad van Kerken

Algemene Kerkenraad, predikantenteam en Raad van Kerken

Vrijdagmiddagopenstelling

Vrijdagmiddagopenstelling

Iedere vrijdagmiddag is er van 14.00-16.00 uur gelegenheid om de kerk binnen te lopen.

De openstelling is georganiseerd door het predikantenteam.
Zij bieden gelegenheid en tijd voor aandacht en gesprek. Als centrale locatie is gekozen voor de Uniekerk die midden in de Langestraat 181 staat. Loop gerust eens binnen.

Steeds zal een van de ’s-Gravenzandse predikanten uit het team van de Protestantse Gemeente aanwezig zijn om u te ontmoeten en te spreken. Ook is er ruimte voor stilte, gebed of het ontsteken van een kaarslicht.
Door even stil te staan kunt u aandacht geven aan wat er leeft: in uw leven of in het wijdere verband van de wereld.

De dienstdoende predikant, de vrijwilligers en de koster zijn herkenbaar aan een badge die zij dragen. Mocht u behoefte hebben aan een uitgebreider gesprek op een ander moment, dan bestaat ook de mogelijkheid om een afspraak met een van de predikanten te maken.