Uniekerk

Vrijzinnig? Eigentijds en praktisch geloven!

Vrouwenvereniging

De Vrouwenvereniging komt tweewekelijks bijeen op dinsdagmiddag van 14.30-16.30 uur in de maanden september t/m mei in het Uniecentrum. Op deze middagen staan zowel de Bijbelse ontmoetingen en het onderlinge medeleven centraal als ook het inhoudelijke programma. Er worden verschillende soorten middagen georganiseerd, zoals een themamiddag met een spreker van buiten, een presentatie met beeld en geluid, een creatieve activiteit of een spelletjesmiddag. Het bestuur verzorgt bovendien de opening van de middag en bereidt  de kerst- en paasmaaltijd voor met een passende liturgie. Per middag wordt een bijdrage van 4.00 euro gevraagd. Heeft u belangstelling om een middag bij te wonen?
Kom gerust eens langs op een van onze middagen. 

Helaas kon i.v.m. de strengere coronamaatregelen de kerstviering van 15 december geen doorgang vinden.