4 kerken, samen 1 gemeente

Contactmiddag voor ouderen

Contactmiddag voor ouderen
De Kiem, Koningin Julianaweg 91, 's-Gravenzande

Op woensdag 14 februari a.s. is er vanaf 15.00 uur in de Beatrixzaal van De Kiem weer een gezellige ‘winter’-middag voor ouderen en andere belangstellenden.

De organisatie is ook deze keer in handen van het team ouderenpastoraat van onze NoorderBrug gemeente.

Bij de voorbereiding kwamen wij qua datum opnieuw uit op Valentijnsdag en herinnerden ons de gezellige middag uit 2019. Zoals u weet is dit een dag waarop mensen in de vorm van een cadeautje, kaartje of bloemengroet kenbaar maken blij te zijn met de aandacht die ze krijgen van speciale mensen om hen heen. Voor jongelui kan dit een prille liefdesuiting zijn, voor de oudere generatie vooral een gebaar van dankbaarheid aan kinderen, vrienden of mantelzorgers die naar hen omzien.     

 

Na het welkom met koffie en thee sluiten wij via een korte inleiding aan op dit thema. Daarna willen wij in spelvorm herinneringen bij u en bij onszelf boven laten komen.  Na een drankje hebben wij nog iets anders voor u in petto ……. en natuurlijk willen wij u, evenals voorgaande jaren, tegen vijf uur nog een lekkere kop erwtensoep aanbieden. Zoals u weet worden de middagen in De Kiem, qua catering, voorbereid door Ronald van Gaalen en zijn team…….dus meld u bij één van ons aan, zodat we kunnen inschatten hoeveel mensen er komen, ook als u vervoer nodig heeft.

Geke van Delft,  tel. 0174-243089 of 06-51588864

Attie van Geest, tel. 0174-417584 of 06-28486698

Elly Knoppert,     tel. 0174-413674 of 06-15347730