4 kerken, samen 1 gemeente

Vacaturebank

Vacaturebank

Vertegenwoordiger Dorpskerk Raad van kerken 's-Gravenzande

De Raad van kerken in 's-Gravenzande bestaat uit 6 kerkgemeenschappen.
Voor de Dorpskerk zijn we op zoek naar een vertegenwoordiger.

We vergaderen 3-4 keer per jaar. We coördineren een aantal activiteiten zoals de 4 mei viering, de braderiecommissie, de kerstnachtcommissie, week van gebed en 40-dagen wandelingen. We zijn een aanspreekpunt en overlegorgaan voor de Gemeente Westland

U kunt informatie opvragen en u aanmelden bij voorzitter: Ds.Martine Wassenaar, email: dsmartinewassenaar@pgsgravenzande.nl of mobiel:  0649704995


Scriba Raad van kerken

De Raad van kerken 's-Gravenzande bestaat uit 6 kerkgemeenschappen.
We zijn op zoek naar een scriba, die de in en uitgaande post beheert en de vergaderingen notuleert.

We vergaderen 3-4 keer per jaar. We coördineren een aantal activiteiten zoals de 4 mei viering, de braderiecommissie, de kerstnachtcommissie, week van gebed en 40-dagen wandelingen. We zijn een aanspreekpunt en overlegorgaan voor de Gemeente Westland

U kunt informatie opvragen en u aanmelden bij voorzitter: Ds.Martine Wassenaar, email: dsmartinewassenaar@pgsgravenzande.nl of mobiel:  0649704995
Vorming en Toerusting (V&T) 's-Gravenzande zoekt commissielid vanuit de Nieuwe Rank

V&T 's-Gravenzande is een commissie van de Protestantse Gemeente ‘s-Gravenzande.
Wij organiseren een aantal activiteiten zoals  lezingen, de talentenavond, een retraite  voor de  PGG, soms ook in breder verband met Naaldwijk, Monster en de Lier.

In augustus verschijnt er een boekje waarin alle activiteiten ook die van de predikanten vermeld staan. Gedurende het jaar wordt er ook steeds bekendheid gegeven aan de activiteiten. Er wordt 5-6 keer per jaar vergadert, waarin de activiteiten voorbereid en geëvalueerd worden.  Elke wijkgemeente heeft een vertegenwoordiger in V&T.
Wij zoeken een creatieve netwerker vanuit de Nieuwe Rank.

U kunt informatie opvragen en u aanmelden bij voorzitter: Ds.Martine Wassenaar, email: dsmartinewassenaar@pgsgravenzande.nl of mobiel:  0649704995