Diaconie Actueel

Wie bezorg jij een onvergetelijke kerst?

Zendingscommissie

Zendingscommissie

Sinds begin 2023 is de zendingscommissie ondergebracht bij de GAC
(giften adviescommissie) van de diakonie.


Leden van de zendingscommissie werken samen met de GAC om jaarlijks de projecten, die vanuit de zending worden ondersteund, vast te stellen en om andere activiteiten ter bevordering van het zendingswerk vorm te geven. 


Contact: 

Contactpersonen zijn Corine ’t Hart en Henk van Gaalen. Heeft u een vraag of een opmerking, stuur dan een e-mail aan: zendingscommissie@pgsgravenzande.nl 


Projecten 2023: 

  1. Ds. Vogelaar – Indonesië - GZB januari t/m april 
  2. mini DTS via familie Wierstra – Mozambique - JmeO mei t/m augustus 
  3. Familie Vrij - Albanië - GZB september t/m december


Projecten 2024: 

  1. Fam van Oosten – Peru - Wycliffe januari t/m maart
  2. lokale zendelingen-gezinnen – Mozambique - JmeO april t/m juni 
  3. Ds. Vogelaar – Indonesië - GZB juli t/m september 
  4. Familie Vrij - Albanië - GZB oktober t/m december


Zendingsproject: september t/m december 2023: 

Fam. Vrij in Albanie

Dit zijn wij: Johan en Willeke, Abel (5) en Mirjam (3) en woonachtig in Tirana. In de zomer van 2022 zijn we uit Monster vertrokken naar Albanië voor zes jaar. Hier zetten wij ons in voor de kerk en inwoners in Albanië en Kosovo.

Wat doen we?

De kerken in Albanië en Kosovo zijn jong en kwetsbaar, maar enthousiast in geloven. Op onze website lees je meer over de (geloofs)geschiedenis van Albanië. Samen met 12 gemeenten doorlopen we het ‘Fokusi’ traject. Het doel van Fokusi is om het persoonlijke geloof en groei te vergroten van de deelnemende kerken in Albanië en Kosovo. De visie van Fokusi is dat christenen en kerken zich verdiepen in hun geloof en dit ook praktisch vorm geven in contacten met mensen in hun buurt. Hierbij horen ook nadenken over diaconale taken in de wijk/dorp en training van kerkleiders en jeugdleiders.

Willeke richt zich hierbij voornamelijk op de behoeften op diaconaal vlak, bijvoorbeeld op het gebied van opvoeding, vrouwenwerk en jeugdwerk. Johan houdt zich vooral bezig met het trainen en bemoedigen van kerkleiders en jeugdleiders en het vormgeven van het jeugdwerk.

Johan focust zich op jeugdwerk en training en bemoediging van kerkleiders en jeugdleiders.  Willeke denkt mee bij vrouwenwerk, jeugdwerk en opvoeding.

Vrij in Albanië - Vrij in Albanië (vrijinalbanie.nl)

Financiële bijdrage via diaconie: NL 55 RABO 03232.402.16   ovv Zending – fam Vrij

Klik op de foto om te vergroten