4 kerken, samen 1 gemeente

Raad van Kerken

Raad van Kerken

De Raad van kerken wordt  gevormd door de diverse kerken uit ’s-Gravenzande.


De aangesloten kerken zijn:

De Protestantse Gemeente (PGG) s-Gravenzande. Volle Evangelie gemeente De Aar Rooms-Katholieke Kerk De HoeksteenVoorzitter: Ds. Martine Wassenaar ,Uniekerk

Scriba: vacature

Penningmeester: Marco de Zoete, Dorpskerk

Algemene leden: Maarten Klopper, Dorpskerk

                            Nico Vreugdenhil, Uniekerk

                            Gerard van der Wel, Nieuwe Rank

                            Conny Zeelenberg, RK parochie


De volgende vaste activiteiten worden door de diverse commissies georganiseerd.

  • Week van gebed
  • 4 mei viering
  • Nacht van het gebed
  • Braderiedienst
  • Kerstnachtdienst