Algemene Kerkenraad, Predikantenteam en Raad van Kerken

Algemene Kerkenraad, Predikantenteam en Raad van Kerken

Raad van Kerken

Raad van Kerken

De Raad van kerken wordt  gevormd door de diverse kerken uit ’s-Gravenzande.

De aangesloten kerken zijn:

  • De Protestantse Gemeente (PGG) s-Gravenzande.
  • Volle Evangelie gemeente De Aar
  • Rooms-Katholieke Kerk De Hoeksteen

De volgende vaste activiteiten worden door de diverse commissies georganiseerd.

  • Week van gebed
  • 4 mei viering
  • Nacht van het gebed
  • Braderiedienst
  • Zomerzangavonden
  • Kerstnachtdienst

Soms zijn er incidentele activiteiten zoals de komende Passion in 2019