Kerkbeheer

4 kerken, samen 1 gemeente

Kerkbeheer

Kerkbeheer

Het college van kerkrentmeesters zorgt voor de financiële en materiële randvoorwaarden van de Protestantse Gemeente te 's-Gravenzande, met uitzondering van diaconale zaken. Zij is de beheerder van de Dorpskerk, de Noorderkerk, de Kiem en de pastorieën.

De taken van het cvk bestaan op hoofdlijnen uit:
- Het zorgen voor het beschikbaar zijn van kerkelijke gebouwen en het beheer daarvan
- Het verzorgen van de financiële administratie en het jaarlijks verzorgen van de begroting en de jaarrekening
- Het samen met de Algemene Kerkenraad vaststellen van financieel beleid
- Het zorg dragen voor de geldwerving, ledenadministratie en de boekhouding
- Het verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als goede en betrouwbare werkgever

In het beleidsplan willen wij vanuit onze gemeenschappelijke geloofsopdracht in deze wereld inzicht
geven in ons lokale beleid voor de jaren 2021-2025. Daarbij gaan wij uit van de Bijbelse boodschap,
zoals deze ons is overgeleverd vanuit de christelijke traditie. Via onderstaande link kunt u het beleidsplan downloaden en inzien

Beleidsplan 2021 - 2025

In de Algemene kerkenraad zijn ook zaken geregeld waarin de kerkorde niet of niet voldoende in voorziet. Deze zaken worden vermeld in de plaatselijke regeling die u via de link hieronder kunt inzien en downloaden

Plaatselijke regeling

Administrateur

Mevrouw Francis van Oosten, tel.: 06-238 531 57
E-mail: administratiecvk@pgsgravenzande.nl

Penningmeester

De heer Peter Haaring, tel.: 06-222 406 48
E-mail: penningmeestercvk@pgsgravenzande.nl