4 kerken, samen 1 gemeente

Predikantenteam

Predikantenteam

Van links naar rechts:

ds. André Verweij, ds. Hans Meijer,Achtergrondinformatie over de predikanten:

Ds. André Verweij is als predikant verbonden aan de wijkgemeente Dorpskerk.
Telefoon: 06 - 403 484 52
e-mail: dsandreverweij@pgsgravenzande.nl

Ds. Krijn Hage is als predikant verbonden aan de wijkgemeente Dorpskerk.
Telefoon: 0174-729009 / 06-45460011
e-mail: dskrijnhage@pgsgravenzande.nl

Ds. Hans Meijer is als predikant verbonden aan de wijkgemeente NoorderBrug.
Telefoon: 06-221 181 20
e-mail: dshansmeijer@pgsgravenzande.nl