Diaconie Actueel

Diaconie

Diaconie Actueel

Inzamelingsactie voor de Voedselbank

Op zondag 10 november a.s. (en in de week daarin voorafgaand) houdt de diaconie, met alle kerken in 's-Gravenzande, weer de jaarlijkse inzamelingsactie voor de Voedselbank. In het kader van Jeugddiaconaat gaan we hierbij ook de jeugd betrekken.

 

Diaconaal bericht september 2019

Het diaconaal bericht van september is geplaatst onder Maandberichten Diaconie.

 

Nieuwsbrief van Ds. Vogelaar

Ds. Vogelaar zal op 16 februari 2020, tijdens zijn verlof in Nederland, een dienst  leiden in de Dorpskerk.

De actuele nieuwsbrief van Ds. Vogelaar vindt u bij het tabblad Nieuwsbrief Ds. Vogelaar.

 

Stichting Hulp Hongarije-Oekraïne, brief van Literaty Zoltan:

Beste vrienden in Nederland,

Op 23 januari  jl. heeft er een tragedie plaats gevonden in de Theologische Hogeschool in de Ràday utca te Boedapest. Om 20.30 uur is er een zeer grote brand geweest in het Internaat gedeelte, waarbij 1 persoon om het leven is gekomen. Hij was een gast voor 1 nacht. Alle studenten in het gebouw konden gelukkig in veiligheid worden gebracht. Bij het uitbreken van de brand waren er 80 van de 145 studenten aanwezig. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat drie 15-16 jarige jongens uit verveling aan de achterzijde op het Markusovszy plein uit een afvalcontainer matrassen en hout  hebben gehaald, tegen de achtermuur hebben gezet en in brand hebben gestoken. Via een openstaande deur op de 3e etage zijn er vonken naar binnen gewaaid die de catastrofe hebben veroorzaakt.

Via de volgende link kunt u de beelden van de brand zien.

https://www.youtube.com/watch?v=oYT8U3tmiTU#action=share

De 2e en 3e etage zijn volledig uitgebrand, dit waren de etages van de theologie-studenten. De totale schade is op dit moment nog niet bekend. Hopelijk weten we spoedig meer. Het gebouw is niet meer te gebruiken als internaat en zal volledig moeten worden herbouwd. De schrik zit er nu goed in, maar er worden in Hongarije al acties ondernomen om geld bijeen te brengen voor de studenten die vrijwel alles kwijt zijn. Wellicht is het mogelijk om in Nederland ook geld in te zamelen onder diegenen die een goede relatie met het Ràday Collegium hebben vanuit het verleden, om acties te organiseren en giften bij elkaar te krijgen. Veel Westlanders hebben hier in het verleden een gastvrij (en onbetaald) onderdak gekregen. Het is nog niet bekend hoeveel er nodig is, maar ik denk dat alle giften, hoe klein ook, verlichting zullen geven. De Universiteit en de Kerken geven op dit moment enige financiële steun, maar over een paar weken zal de nood hoger zijn als het 2e semester begint als er weer leerboeken en laptops e.d. moeten worden aangeschaft. We zijn alle behoeften nu aan het inventariseren. Ik, Literaty Zoltan, docent aan de Hogeschool doe dit verzoek aan al mijn vrienden waar ook ter wereld.

Zij die deze noodkreet willen ondersteunen kunnen een gift overmaken aan Stichting Hulp Hongarije Oekraïne op rek.no. NL10ABNA 0872 2294 24 o.v.v. Brand Ràday. Dit is een ANBI rekening dus giften zijn aftrekbaar. Wij zullen er voor zorgen dat deze giften goed aankomen. Verdere  informatie: Henk Boekestein en Henk Mulder van de Stichting Hulp Hongarije Oekraïne. Namens alle gedupeerden alvast hartelijk dank.

 

Bij Mekaar de Brug

Welkom in Buurtrestaurant ‘Bij Mekaar’ De Brug!

In het buurtrestaurant Bij Mekaar De Brug wordt door een aantal vrijwilligers een verantwoorde 3 gangen maaltijd klaargemaakt en geserveerd. De opzet van Bij Mekaar is om mensen met elkaar in contact te brengen door samen aan een gezonde maaltijd deel te nemen en gezellig de maaltijd af te sluiten met een kopje koffie of thee. Het is iedere keer weer een verrassing wat er op tafel komt en bij wie u aan tafel zit. De bijeenkomsten worden goed bezocht, maar in principe is er nog plaats voor wat extra gasten. Het buurtrestaurant wordt gehouden op de 1e en 3e dinsdag van de maand in Zalencentrum De Brug aan de Julianaweg. De kosten van de maaltijd bedragen € 6,50 inclusief koffie/thee na afloop, exclusief extra consumpties. Dus heeft u geen zin of tijd om voor uzelf het eten klaar te maken en vindt u het leuk om u te laten verrassen door de maaltijd en door de gasten, schuif dan ook eens aan bij het buurtrestaurant. Wij verwelkomen de gasten vanaf vijf uur. Om half zes wordt de 1e gang geserveerd. U kunt zich tot uiterlijk een dag vooraf opgeven via de website http://www.bijmekaar.nl of tot uiterlijk in de ochtend door te bellen naar 06-17011058.