Diaconie Actueel

Diaconie

Diaconie Actueel

 

Niet alleen

De coronacrisis trekt diepe sporen in Nederland. Het sociale leven valt opnieuw stil.  Het wordt moeilijker om hulp te ontvangen als je oud of hulpbehoevend bent, je baan bent kwijtgeraakt of binnen moet blijven om te wachten op een testuitslag. Platform #Nietalleen biedt ook in de komende onzekere tijd hulp aan iedereen die dat nodig heeft. Hulp nodig? Je bent #nietalleen. 

Kerken en lokale (hulp)organisaties, waaronder de Protestantse Kerk in Nederland en Kerk in Actie, bundelen de krachten in het platform nietalleen.nl

Nederland van haar beste kant
Duizenden hulpvragen konden worden gekoppeld aan kerken, organisaties en initiatieven die zich bij #nietalleen hadden aangemeld. Nederland liet zich van haar beste kant zien. Op veel plekken werden boodschappen gedaan of medicijnen gehaald, honden uitgelaten, belrondes onder oudere gemeenteleden gedaan en voedsel ingezameld voor de voedselbank. “We hebben ook veel mensen gekoppeld aan een plaatselijk initiatief voor het maken van een praatje,” vertelt coördinator Janet Bac, “we merkten dat er grote behoefte was aan een luisterend oor.”

Telefoonlijn open

De telefoonlijn van #Nietalleen is al die tijd open gebleven. “Nu we weer onzekere tijden tegemoet gaan in de gedeeltelijke lockdown, willen we opnieuw de aandacht vestigen op de hulp die #Nietalleen nog steeds kan bieden,” vertelt Janet. “Schroom niet, onze medewerkers staan klaar om elke hulpvraag te koppelen aan een plaatselijk initiatief. Zij komen graag in actie voor iedereen die ook nu hulp of een praatje kan gebruiken.”

Hulp van #nietalleen

Mensen die behoefte hebben aan hulp bellen naar 0800 1322. Zij worden dan gekoppeld aan een plaatselijk initiatief. Kent u mensen die behoefte hebben aan hulp? Laat hen dit nummer bellen of bel voor hen. Alle informatie is te vinden op nietalleen.nl. Hulp nodig? Je bent #nietalleen.

Onze diaconie heeft zich ook aangesloten bij dit landelijk platform. U kunt zich aanmelden als vrijwilliger. Het gaat om kleine diensten, zoals bijvoorbeeld boodschappen doen voor ouderen. Aanmelden kan via diaconie@pgsgravenzande.nl of telefonisch op 0174-414274. Meer informatie: www.nietalleen.nl

 

 

De diaconie in de Corona situatie

Mocht u hulp of advies nodig hebben dan staat de diaconie graag voor u klaar. U kunt contact opnemen via e-mail: diaconie@pgsgravenzande.nl of telefonisch met de voorzitter, Peter 't Hart, op 0174-415772.

 

Bijdragen voor de collectes overmaken

Nu de kerkdiensten digitaal plaatsvinden kunt u uw bijdrage in de collecte overmaken op het bankrekeningnummer van de diaconie: NL55 RABO 0323.2402.16 t.n.v. Diaconie ’s-Gravenzande, onder vermelding van het collectedoel. De informatie over de collecte en de presentatie vindt u onder het kopje Collectes. Hier vindt u ook een QR-code wanneer u met een smartphone geld wilt overmaken.

Namens alle diakenen willen we u/jullie allen veel sterkte en Gods kracht toewensen.

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
leidt mij uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.
(Lied 939:1)

Nieuws van de familie Wierstra uit Mozambique

We ontvingen een filmpje van Daniël en Leoni Wierstra over hun werk in Mozambique. 

Klik op onderstaande link om het filmpje te bekijken: 

https://www.youtube.com/watch?v=mPs1fpVYjf4&feature=youtu.be

Nieuwsbrief van Ds. Vogelaar

De actuele nieuwsbrief van Ds. Vogelaar vindt u bij het tabblad Nieuwsbrief Ds. Vogelaar.