Diaconie Actueel

4 kerken, samen 1 gemeente

Diaconie Actueel

Diaconale hulp

Heeft u zelf financiële hulp nodig, of kent u iemand die hulp nodig heeft? Misschien kan de diaconie dan iets betekenen. Mail voor meer informatie naar diaconie@pgsgravenzande.nl. Vanzelfsprekend wordt uw/jouw vraag vertrouwelijk behandeld.

Samen tegen armoede: Schuldhulpmaatje Westland 

Schulden en armoede, speelt dat ook in het Westland? Dat blijkt wel het geval. In het Westland heeft 1 op de 9 mensen problemen om financieel rond te komen. Mensen komen niet uit of hebben tekort door verandering in de persoonlijke situatie (bijvoorbeeld door een scheiding of werkloosheid). SchuldHulpMaatje Westland pakt samen met hulpvragers deze geldproblemen aan: gratis en zonder oordeel. Wist u dat de voorlopers van onze gezamenlijke diaconie, nl. de hervormde en de gereformeerde diaconieën, in 2013 aan de wieg hebben gestaan van deze organisatie? Dit jaar viert SchuldHulpmaatje het 10-jarig bestaan en daar besteden wij als diaconie graag aandacht aan. Het past goed in ons jaarthema “Samen tegen armoede”. Medewerkers van de organisatie waren te gast in de diensten van 26 maart (Dorpskerk, NoorderBrug, Uniekerk) en van 2 april (Nieuwe Rank). Ze gaven uitleg over het werk van de organisatie. Denk je: ik hoor niet tot de doelgroep of ik wil toch geen maatje worden? In dat geval kun jij toch een belangrijke rol spelen in het signaleren van schuldenproblematiek in je omgeving. Samen met elkaar als gemeenteleden kunnen wij er zo voor zorgen dat mensen in onze omgeving op weg geholpen worden naar oplossingen en verlichting van schulden. Dit filmpje geeft in het kort vast wat informatie:

http://www.youtube.com/watch?v=RqUDARkMViU

Hulpzoeker Westland

De gemeente Westland heeft sinds kort een nieuwe website gelanceerd voor alle soorten hulpvragen. Bijvoorbeeld over Toeslagen & geldbijdragen. Heeft u door een laag inkomen of om een andere reden moeite met betalen van rekeningen? Er zijn verschillende geldbijdragen beschikbaar. Kijk op: https://hulpzoekerwestland.nl/

Voorjaarsactie Voedselbank 12 en 13 maart

Bedankbericht van Voedselbank Westland

Naar aanleiding van de inzamelingsactie op 12 en 13 maart jl. ontving de diaconie onderstaand bedankbericht van de voorzitter van de Voedselbank Westland.

Van Voedselbank Westland aan de ’s-Gravenzandse kerken

Al vele jaren zamelen jullie voedsel en schoonmaakmiddelen in voor onze Westlandse Voedselbank. In november de zogenaamde blikkenactie en in maart de schoonmaakmiddelen. Zondag 12 maart was er weer zo’n actie en de maandag daarop mochten we dat in ontvangst nemen. We werden verrast door de grote hoeveelheid die jullie bij elkaar gebracht hadden. Fantastisch dat zovelen aan onze Voedselbank denken en een warm hart toedragen. Daar zijn we oprecht blij en dankbaar voor. Door de inflatie, hoge energieprijzen e.d. is het aantal klanten met 50 gestegen en zitten we nu tegen de 200 aan = 630 monden waarvoor we wekelijks klaar moeten staan. Mede door jullie steeds weerkerende steun zijn we in staat om hen een passend voedselpakket te geven waar ook non-food als wasmiddelen, shampo’s, tandpasta, enz. bij passen. Waarvoor onze hartelijk dank!

Namens bestuur, vrijwilligers en klanten van  Voedselbank Westland, Aart Quak, voorzitter

 

Samen tegen armoede - Energietoeslag doneren

Veel mensen hebben te maken met de gevolgen van de energiecrisis en de inflatie. Financiële problemen kunnen doorwerken op emotioneel en psychisch gebied. De diaconie wil samen met gemeenteleden hulp bieden in situaties waarin dat mogelijk is en zo als kerk middenin de samenleving staan. Met deze gedachte hebben we gekozen voor ‘Samen tegen armoede’ als jaarthema voor 2022/2023. Vanuit onze diaconale doelstelling om te helpen waar geen helper is. Rond deze tijd heeft u van de overheid een bedrag van € 190 ontvangen als tegemoetkoming voor energiekosten. Misschien heeft u dit zelf hard nodig, maar misschien ook niet. In dat geval roepen wij u op om (een deel van) dit bedrag overmaken op bijvoorbeeld één van de onderstaande doelen. Zo kunnen we met elkaar iets betekenen voor onze naaste in nood.

Westland Geeft Warmte

Het fonds 1818 heeft toegezegd de opbrengsten te verdubbelen. Bankrekeningnr. NL30 RABO 0189 3447 76 t.n.v. St. Voor elkaar Westland o.v.v. Westland geeft Warmte (ANBI-status). Of via onderstaande QR-code:

https://www.vitiswelzijn.nl/algemeen/westland-geeft-warmte

https://www.notabene-communicatie.nl/wgw-doneren

Voedselbank Westland

Bankrekeningnr. : NL15 RABO 0138760128 t.n.v. Voedselbank Westland (ANBI-status).

https://www.voedselbankwestland.nl/

Schuldhulpmaatje Westland

https://www.schuldhulpmaatjewestland.nl/Home/

Samen tegen armoede – Kerk in Actie

Bankrekeningnr. NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Samen tegen armoede.

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/samen-tegen-armoede/

 

Westland geeft Warmte is een initiatief van de Westlandse kerken (verenigd in het Diaconaal Platform Westland) dat samen met een aantal sociale partners is uitgewerkt. De Raad van Kerken in ’s-Gravenzande heeft onder de naam ’s-Gravenzande Geef Gas een actie opgezet. Daarnaast werd er in het Diaconaal Platform Westland ook over nagedacht. Zo is het project Westland geeft Warmte ontstaan. WgW valt juridisch onder de Stichting Voor elkaar Westland (St. VeW). Onder deze stichting valt ook Schuldhulpmaatje Westland. St. VeW heeft een ANBI-status en dat betekent dat uw gift aan Westland geeft Warmte ook fiscaal aftrekbaar is. Voor meer informatie over de organisatie kunt u contact opnemen met: Ds. Lennart van Berkel (ds.llvanberkel@gmail.com -  0638222169), Joop van Rossem (joopvanrossem@kabelfoon.net -  0629040029)

Hoe kan ik doneren?

U kunt het gemakkelijkst doneren via bovenstaande QR-code of via i-Deal. Ook kunt u geld overboeken naar rek.nr. NL30 RABO 0189 3447 76 t.n.v. St. Voor elkaar Westland o.v.v. Westland geeft Warmte. Deze gift is aftrekbaar voor de belasting, omdat St. VeW een ANBI-status heeft.

Hoe krijg ik een bijdrage uit het fonds van Westland geeft Warmte?

Betaalt u zelf uw energierekening en komt u in problemen door stijgende energieprijzen? Westland geeft Warmte wil u helpen als u voorgedragen wordt door:
•    Voedselbank Westland 
•    Vitis Welzijn Afdeling Welzijnsdiensten 
•    Schuldhulpmaatje Westland
•    Vluchtelingenwerk Westland

​Maar u kunt ook u zelf aanmelden bij een Buurt Informatiepunt van Vitis Welzijn:
Naaldwijk, Ambachtstaat 10 (in Patijnenburg)
Wateringen, Herenstraat 25 (in Bibliotheek)
’s-Gravenzande, Zandeveltplein 26 (in Bibliotheek)
De Lier, Van Rijnstraat 28 (in Bibliotheek)
Honselersdijk, Fazantlaan 4 (De Hoeksteen)
Kwintsheul, wijkcentrum Kastanjehof
Monster, Havenstraat 16 (in de Noviteit) 
Poeldijk, wijkcentrum de Backerhof
Een email sturen kan ook: welzijnsdiensten@vitiswelzijn.nl

Hebt u een uitkering van de Gemeente Westland? Wat u van Westland geeft Warmte krijgt, wordt niet van uw uitkering afgetrokken. Hierover zijn afspraken gemaakt met de Gemeente. De hoogte van uw bijdrage is afhankelijk van het gedoneerde geld en het aantal aanvragers. Alle donaties zullen over de deelnemers verdeeld worden. Er zal uiteindelijk geen euro in het fonds achterblijven.

Meer informatie vindt u op de website van Westland geeft Warmte.