Diaconie Actueel

Diaconie

Diaconie Actueel

Actuele nieuwsbrief van Ds. Vogelaar

De nieuwsbrief van december 2019 kunt u lezen op het tabblad Nieuwsbrief Ds. Vogelaar.

 

 

Op 8 december jl. was de collecte bestemd voor noodhulp in Albanië i.v.m. aardbeving

Op 27 november jl. is Albanië op geschrikt door een aardbeving met een kracht van 6.4 op de schaal van Richter. Ook waren er 250 naschokken die voor veel schade zorgden. De beving was 30 km ten noordwesten van de hoofdstad Tirana. Het dodental is opgelopen tot 41 en meer dan 750 mensen raakten gewond. De stichting Hoop voor Albanië is een noodhulpactie gestart. Met name in de bergdorpjes is weinig te merken van noodhulp vanuit de overheid. De mensen die toch al in een schamel huis woonden hebben nu letterlijk helemaal geen dak meer boven hun hoofd. Zij moeten de nacht doorbrengen in de buitenlucht op de overgebleven puinhopen. Ze zijn bang om weg te gaan en hun weinige bezit achter te laten. Dit bezit bestaat voornamelijk uit wat vee voor hun levensonderhoud. De stichting stuurt tweewekelijks een vrachtauto met middelen naar dorpjes in Albanië. Met het volgende transport wil men noodhulpartikelen zoals voedselpakketten en dekens meenemen. Later volgt evt. hulp bij herstel van beschadigde huizen. Meer informatie: www.hoopvooralbanie.nl

U kunt dit werk financieel steunen door het in uw gebeden op te nemen en/of een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL55.RABO.0323.2402.16 t.n.v. Diaconie ’s-Gravenzande, o.v.v. noodhulp Albanië.

 

Inzamelingsactie voor de Voedselbank

In de week van 3 t/m 11 november jl. vond weer de jaarlijkse inzamelingsactie voor de Voedselbank Westland plaats, met alle kerken van ’s-Gravenzande. Nieuw was dit jaar de actie die speciaal voor de kinderen werd gehouden. De kinderen van de kindernevendienst zamelden broodbelegproducten in voor ”Bram Brood” en pakten deze leuk in tijdens de kindernevendienst. Ook de kinderen van de clubs hebben heel wat mooi ingepakte producten ingeleverd. Zij kwamen de producten zelf brengen op de laatste inzamelingsavond, zodat ze met eigen ogen konden zien dat er wel 7 grote bakken vol naar de Voedselbank Westland gingen. Een groot woord van dank aan allen, jong en oud, die hieraan hebben meegewerkt.

Van de Voedselbank Westland ontvingen wij een bedankbericht waarin zij de actie hartverwarmend noemden en zij speciaal ook de jeugd bedankten voor hun prachtig ingepakte broodbeleg pakketten. ”Voor al uw donaties zijn wij u heel dankbaar. Om elke week weer een acceptabel voedselpakket mee te kunnen geven aan gezinnen die dat zo hard nodig hebben daar komt heel wat voor kijken. U helpt ons daar enorm mee en daarvoor willen wij u van harte bedanken!”

Diaconaal bericht oktober-november 2019

Het diaconaal bericht van oktober-november is geplaatst onder Maandberichten Diaconie.

 

Nieuwsbrief van Ds. Vogelaar

Ds. Vogelaar zal op 16 februari 2020, tijdens zijn verlof in Nederland, een dienst  leiden in de Dorpskerk.

De actuele nieuwsbrief van Ds. Vogelaar vindt u bij het tabblad Nieuwsbrief Ds. Vogelaar.

 

Bij Mekaar de Brug

Welkom in Buurtrestaurant ‘Bij Mekaar’ De Brug!

In het buurtrestaurant Bij Mekaar De Brug wordt door een aantal vrijwilligers een verantwoorde 3 gangen maaltijd klaargemaakt en geserveerd. De opzet van Bij Mekaar is om mensen met elkaar in contact te brengen door samen aan een gezonde maaltijd deel te nemen en gezellig de maaltijd af te sluiten met een kopje koffie of thee. Het is iedere keer weer een verrassing wat er op tafel komt en bij wie u aan tafel zit. De bijeenkomsten worden goed bezocht, maar in principe is er nog plaats voor wat extra gasten. Het buurtrestaurant wordt gehouden op de 1e en 3e dinsdag van de maand in Zalencentrum De Brug aan de Julianaweg. De kosten van de maaltijd bedragen € 6,50 inclusief koffie/thee na afloop, exclusief extra consumpties. Dus heeft u geen zin of tijd om voor uzelf het eten klaar te maken en vindt u het leuk om u te laten verrassen door de maaltijd en door de gasten, schuif dan ook eens aan bij het buurtrestaurant. Wij verwelkomen de gasten vanaf vijf uur. Om half zes wordt de 1e gang geserveerd. U kunt zich tot uiterlijk een dag vooraf opgeven via de website http://www.bijmekaar.nl of tot uiterlijk in de ochtend door te bellen naar 06-17011058.