Diaconie Actueel

Diaconie

Diaconie Actueel

Westland geeft Warmte is een initiatief van de Westlandse kerken (verenigd in het Diaconaal Platform Westland) dat samen met een aantal sociale partners is uitgewerkt. De Raad van Kerken in ’s-Gravenzande heeft onder de naam ’s-Gravenzande Geef Gas een actie opgezet. Daarnaast werd er in het Diaconaal Platform Westland ook over nagedacht. Zo is het project Westland geeft Warmte ontstaan. WgW valt juridisch onder de Stichting Voor elkaar Westland (St. VeW). Onder deze stichting valt ook Schuldhulpmaatje Westland. St. VeW heeft een ANBI-status en dat betekent dat uw gift aan Westland geeft Warmte ook fiscaal aftrekbaar is. Voor meer informatie over de organisatie kunt u contact opnemen met: Ds. Lennart van Berkel (ds.llvanberkel@gmail.com -  0638222169), Joop van Rossem (joopvanrossem@kabelfoon.net -  0629040029)

Hoe kan ik doneren?

U kunt het gemakkelijkst doneren via bovenstaande QR-code of via i-Deal. Ook kunt u geld overboeken naar rek.nr. NL30 RABO 0189 3447 76 t.n.v. St. Voor elkaar Westland o.v.v. Westland geeft Warmte. Deze gift is aftrekbaar voor de belasting, omdat St. VeW een ANBI-status heeft.

Hoe krijg ik een bijdrage uit het fonds van Westland geeft Warmte?

Betaalt u zelf uw energierekening en komt u in problemen door stijgende energieprijzen? Westland geeft Warmte wil u helpen als u voorgedragen wordt door:
•    Voedselbank Westland 
•    Vitis Welzijn Afdeling Welzijnsdiensten 
•    Schuldhulpmaatje Westland
•    Vluchtelingenwerk Westland

​Maar u kunt ook u zelf aanmelden bij een Buurt Informatiepunt van Vitis Welzijn:
Naaldwijk, Ambachtstaat 10 (in Patijnenburg)
Wateringen, Herenstraat 25 (in Bibliotheek)
’s-Gravenzande, Zandeveltplein 26 (in Bibliotheek)
De Lier, Van Rijnstraat 28 (in Bibliotheek)
Honselersdijk, Fazantlaan 4 (De Hoeksteen)
Kwintsheul, wijkcentrum Kastanjehof
Monster, Havenstraat 16 (in de Noviteit) 
Poeldijk, wijkcentrum de Backerhof
Een email sturen kan ook: welzijnsdiensten@vitiswelzijn.nl

Hebt u een uitkering van de Gemeente Westland? Wat u van Westland geeft Warmte krijgt, wordt niet van uw uitkering afgetrokken. Hierover zijn afspraken gemaakt met de Gemeente. De hoogte van uw bijdrage is afhankelijk van het gedoneerde geld en het aantal aanvragers. Alle donaties zullen over de deelnemers verdeeld worden. Er zal uiteindelijk geen euro in het fonds achterblijven.

Meer informatie vindt u op de website van Westland geeft Warmte.

 

Nieuw diaconaal bericht

Het diaconale bericht van april-mei-juni 2022 is te lezen bij Maandberichten Diaconie. 

 

Opbrengst collecte Oekraïne en inzamelingsactie

We zijn erg blij met uw gulle bijdragen in de collecte op 13 maart jl., bestemd voor noodhulp in Oekraïne. De collecte heeft meer dan € 21.000,-- opgebracht! Ook de inzameling van kleding, speelgoed en verzorgingsmiddelen is door de enthousiaste inzet van velen heel goed verlopen. De diaconie bedankt iedereen die heeft meegeholpen om dit alles mogelijk te maken voor onze naasten in nood.

Met vriendelijke groet, Peter ’t Hart (voorzitter diaconie)

Stichting Hulp Hongarije Oekraïne

Een schreeuw om hulp vanuit de Oekraïne, er is oorlog. Veel mensen zijn op de vlucht en zij moeten geholpen worden. Wij kunnen helpen, overal is gebrek aan. Wij zamelen zeep, shampoo, wasmiddel en verbandmiddelen in. Ook schoeisel en kleding is nodig. U kunt goederen na een telefoontje brengen op Eikenkaan 63 ( 0174-415764). U kunt uw goederen ook op dinsdagavond brengen bij de oude vestiging van Kuyvenhoven Elektrotechniek aan de Sand Ambachtstraat 49, door de poort achterom naast de makelaar. U kunt ook een gift storten op ANBI Stichting Hulp Hongarije Oekraïne rek.no. NL81ABNA 0810 4637 84 t.n.v. SHHO te ‘s-Gravenzande. Uw hulp is dringend nodig. Alvast bedankt.

 

De diaconie in de Corona situatie

Mocht u hulp of advies nodig hebben dan staat de diaconie graag voor u klaar. U kunt contact opnemen via e-mail: diaconie@pgsgravenzande.nl of telefonisch met de voorzitter, Peter 't Hart, op 0174-415772.