Diaconie Actueel

Diaconie

Diaconie Actueel

Samen tegen armoede - Energietoeslag doneren

Veel mensen hebben te maken met de gevolgen van de energiecrisis en de inflatie. Financiële problemen kunnen doorwerken op emotioneel en psychisch gebied. De diaconie wil samen met gemeenteleden hulp bieden in situaties waarin dat mogelijk is en zo als kerk middenin de samenleving staan. Met deze gedachte hebben we gekozen voor ‘Samen tegen armoede’ als jaarthema voor 2022/2023. Vanuit onze diaconale doelstelling om te helpen waar geen helper is. Rond deze tijd heeft u van de overheid een bedrag van € 190 ontvangen als tegemoetkoming voor energiekosten. Misschien heeft u dit zelf hard nodig, maar misschien ook niet. In dat geval roepen wij u op om (een deel van) dit bedrag overmaken op bijvoorbeeld één van de onderstaande doelen. Zo kunnen we met elkaar iets betekenen voor onze naaste in nood.

Westland Geeft Warmte

Het fonds 1818 heeft toegezegd de opbrengsten te verdubbelen. Bankrekeningnr. NL30 RABO 0189 3447 76 t.n.v. St. Voor elkaar Westland o.v.v. Westland geeft Warmte (ANBI-status). Of via onderstaande QR-code:

https://www.vitiswelzijn.nl/algemeen/westland-geeft-warmte

https://www.notabene-communicatie.nl/wgw-doneren

Voedselbank Westland

Bankrekeningnr. : NL15 RABO 0138760128 t.n.v. Voedselbank Westland (ANBI-status).

https://www.voedselbankwestland.nl/

Samen tegen armoede – Kerk in Actie

Bankrekeningnr. NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Samen tegen armoede.

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/samen-tegen-armoede/

 

Diaconale hulp

Heeft u zelf financiële hulp nodig, of kent u iemand die hulp nodig heeft? Misschien kan de diaconie dan iets betekenen. Mail voor meer informatie naar diaconie@pgsgravenzande.nl. Vanzelfsprekend wordt uw/jouw vraag vertrouwelijk behandeld.

 

Terug-blik op de inzamelingsactie Voedselbank Westland op 6 en 7 november jl.

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde inzamelingsactie voor de Voedselbank Westland. Er werd weer een grote hoeveelheid producten ingeleverd. Ook de jeugd deed enthousiast mee in de kindernevendienst, op de clubs en in de jeugdkerk. Onze hartelijke dank hiervoor! Het is een goede manier om met jong en oud in onze gemeente stil te staan bij wat armoede betekent en hoe wij daar actief iets aan kunnen doen.  Onderstaand een bedankbericht van de Voedselbank zelf.

Van Voedselbank Westland aan de ’s-Gravenzandse kerken

De blikkenactie van de ’s-Gravenzandse kerken voor Voedselbank Westland is ook dit jaar weer een succes geworden. Deze week mochten wij weer veel voedsel in ontvangst nemen wat wij heel goed kunnen gebruiken want het aantal klanten stijgt de laatste maanden behoorlijk; met 25%! De reden hiervan zal u ongetwijfeld weten, want het effect van de hoge inflatie merkt iedereen. En als je dan toch al op het randje van een normaal bestaan leeft dan kun je weinig tegenwind hebben. De zware gang naar de voedselbank is dan voor sommigen een must. Als voedselbank zijn we dan ook heel content dat de kerken in ’s-Gravenzande ons deze bijdrage willen leveren in de vorm van een voedselgift. U helpt ons daar enorm mee want door deze en andere donaties zijn wij in staat de gezinnen die niet genoeg leefgeld hebben te voorzien van een wekelijks voedselpakket. Vooral nu met de toename van klanten. Door dit initiatief tonen jullie aan dat je ook kerk naar buiten wilt zijn.

Waarvoor onze hartelijk dank! Namens bestuur, vrijwilligers en klanten van Voedselbank Westland,

Aart Quak, voorzitter

Energiekosten

Veel mensen kunnen de energierekening met moeite betalen. Vanuit het Rijk zijn er twee mogelijkheden voor hulp bij deze energiekosten. Er is een eenmalige Energietoeslag en een Bijzondere bijstand Energie (aan te vragen vanaf 24 oktober 2022). Meer informatie hierover vindt u op de website van de gemeente Westland:

https://www.gemeentewestland.nl/uitkering-werk-bijstand-en-geldzorgen/uitkering-en-bijzondere-bijstand/bijzondere-bijstand-en-vergoedingen/energiekosten.html

 

Bericht van de Stichting Hulp Hongarije Oekraïne

Graag willen we met u informatie delen over de situatie in het gebied waar we als Stichting Hulp Hongarije Oekraïne actief zijn. In de Onder Karpaten waar we het over hebben is er tot nu toe weinig
strijd geweest, wel heeft de bevolking een grote betrokkenheid met alle landgenoten en dat betekent dat ook zij in oorlog zijn. Ook daar gaat het leven verder, alleen in dit gebied zijn meer dan een miljoen vluchtelingen van plekken gekomen van waar het minder veilig is. In ons werkgebied is de armoede groot, werkloosheid en slechte huisvesting en pensioenen worden niet uitbetaald.
Wij worden met deze situatie geconfronteerd. Er is een verzoek binnengekomen om een jongensweeshuis verder te helpen inrichten. Er waren 60 jongens met beperkingen en er komen 130
jongens uit oorlogsgebieden bij, zonder dat daar de middelen voor aanwezig zijn.
Zoals u weet heeft zowat ieder gezin een volkstuin in Oekraïne en daarom hadden we verwacht een volgend transport pas eind oktober te gaan doen, maar ook de vraag naar conserven e.d. blijft groot. Door de vele verzoeken moeten we het vijfde transport naar voren halen. Afhankelijk van de beschikbare auto en de goederen hopen wij deze vracht, met uw hulp, eind september te kunnen
realiseren. Onverminderd groot blijft de vraag naar: zeep, shampoo, maandverband, wasmiddelen en verdere verzorgingsartikelen luiers, incontinentiemateriaal en schoonmaakmiddelen. In het bijzonder voor de “Stichting het vergeten Kind” willen we babymelkpoeder meesturen. Specifiek voor het jongensweeshuis zoeken we: éénpersoons dekens lakens, slopen, handdoeken en washandjes, verzorgings- en schoonmaakmiddelen. Ook is de vraag naar kinderkleding en schoenen groot. Wij hopen wij dat u zult begrijpen dat wij graag alleen schone artikelen richting Oekraïne willen zenden. U kunt deze spullen op dinsdagavond vanaf 19.00 uur brengen in de Sand Ambachtstraat 49 (bij de oude locatie van de firma Kuyvenhoven door de poort, naast de makelaar, aan de achterzijde). Ook kunt u spullen na een telefoontje afgeven bij de fam. Mulder aan de eikenlaan 63 (tel 0174-415764). Grote hoeveelheden kunnen na tel. afspraak ook worden opgehaald. U kunt ons financieel ondersteunen door een gift over te maken op de ANBI rekening van de stichting NL10 ABNA 0872 2294 24 t.n.v. Stichting Hongarije Oekraïne. Bezoek ook onze vernieuwde website www.shho.nl, ook daar kunt u via de buttonknop doneren. Onze broeders en zusters in Oekraïne hopen op uw steun.

Namens de Stichting Hulp Hongarije Oekraïne: Henk Mulder 0174-415764 - Henk Boekestein 0640193036.

Westland geeft Warmte is een initiatief van de Westlandse kerken (verenigd in het Diaconaal Platform Westland) dat samen met een aantal sociale partners is uitgewerkt. De Raad van Kerken in ’s-Gravenzande heeft onder de naam ’s-Gravenzande Geef Gas een actie opgezet. Daarnaast werd er in het Diaconaal Platform Westland ook over nagedacht. Zo is het project Westland geeft Warmte ontstaan. WgW valt juridisch onder de Stichting Voor elkaar Westland (St. VeW). Onder deze stichting valt ook Schuldhulpmaatje Westland. St. VeW heeft een ANBI-status en dat betekent dat uw gift aan Westland geeft Warmte ook fiscaal aftrekbaar is. Voor meer informatie over de organisatie kunt u contact opnemen met: Ds. Lennart van Berkel (ds.llvanberkel@gmail.com -  0638222169), Joop van Rossem (joopvanrossem@kabelfoon.net -  0629040029)

Hoe kan ik doneren?

U kunt het gemakkelijkst doneren via bovenstaande QR-code of via i-Deal. Ook kunt u geld overboeken naar rek.nr. NL30 RABO 0189 3447 76 t.n.v. St. Voor elkaar Westland o.v.v. Westland geeft Warmte. Deze gift is aftrekbaar voor de belasting, omdat St. VeW een ANBI-status heeft.

Hoe krijg ik een bijdrage uit het fonds van Westland geeft Warmte?

Betaalt u zelf uw energierekening en komt u in problemen door stijgende energieprijzen? Westland geeft Warmte wil u helpen als u voorgedragen wordt door:
•    Voedselbank Westland 
•    Vitis Welzijn Afdeling Welzijnsdiensten 
•    Schuldhulpmaatje Westland
•    Vluchtelingenwerk Westland

​Maar u kunt ook u zelf aanmelden bij een Buurt Informatiepunt van Vitis Welzijn:
Naaldwijk, Ambachtstaat 10 (in Patijnenburg)
Wateringen, Herenstraat 25 (in Bibliotheek)
’s-Gravenzande, Zandeveltplein 26 (in Bibliotheek)
De Lier, Van Rijnstraat 28 (in Bibliotheek)
Honselersdijk, Fazantlaan 4 (De Hoeksteen)
Kwintsheul, wijkcentrum Kastanjehof
Monster, Havenstraat 16 (in de Noviteit) 
Poeldijk, wijkcentrum de Backerhof
Een email sturen kan ook: welzijnsdiensten@vitiswelzijn.nl

Hebt u een uitkering van de Gemeente Westland? Wat u van Westland geeft Warmte krijgt, wordt niet van uw uitkering afgetrokken. Hierover zijn afspraken gemaakt met de Gemeente. De hoogte van uw bijdrage is afhankelijk van het gedoneerde geld en het aantal aanvragers. Alle donaties zullen over de deelnemers verdeeld worden. Er zal uiteindelijk geen euro in het fonds achterblijven.

Meer informatie vindt u op de website van Westland geeft Warmte.

 

Opbrengst collecte Oekraïne en inzamelingsactie

We zijn erg blij met uw gulle bijdragen in de collecte op 13 maart jl., bestemd voor noodhulp in Oekraïne. De collecte heeft meer dan € 21.000,-- opgebracht! Ook de inzameling van kleding, speelgoed en verzorgingsmiddelen is door de enthousiaste inzet van velen heel goed verlopen. De diaconie bedankt iedereen die heeft meegeholpen om dit alles mogelijk te maken voor onze naasten in nood.

Met vriendelijke groet, Peter ’t Hart (voorzitter diaconie)