Diaconie Actueel

Diaconie

Diaconie Actueel

Nieuws van de familie Wierstra uit Mozambique

We ontvingen een filmpje van Daniël en Leoni Wierstra over hun werk in Mozambique. 

Klik op onderstaande link om het filmpje te bekijken: 

https://www.youtube.com/watch?v=mPs1fpVYjf4&feature=youtu.be

 

Niet alleen

Steeds meer mensen worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus. Door de verspreiding van het virus komen veel initiatieven los bij lokale kerken en (christelijke) maatschappelijke organisaties. De komende tijd zullen veel mensen onze hulp nodig hebben. #Nietalleen verbindt de talloze lokale hulpinitiatieven aan hulpvragers en aan elkaar. De hulpvraag en het hulpaanbod wordt door één van de samenwerkende organisaties opgepakt en doorgestuurd naar een organisatie in de buurt. Zo helpen we elkaar in deze bijzondere tijd, want je bent niet alleen.

Onze diaconie heeft zich ook aangesloten bij dit landelijk platform. Inmiddels hebben we een eerste hulpvraag ontvangen. Om ervoor te zorgen dat we kunnen gaan voldoen aan nog meer hulpvragen zijn we op zoek naar vrijwilligers die zich hiervoor willen inzetten. Het gaat om kleine diensten, zoals bijvoorbeeld boodschappen doen voor ouderen. Aanmelden kan via diaconie@pgsgravenzande.nl of telefonisch op 0174-414274. Meer informatie: www.nietalleen.nl

 

De diaconie in de Corona situatie

Mocht u hulp of advies nodig hebben dan staat de diaconie graag voor u klaar. U kunt contact opnemen via e-mail: diaconie@pgsgravenzande.nl of telefonisch met de voorzitter, Peter 't Hart, op 0174-415772.

 

Bijdragen voor de collectes overmaken

Nu de kerkdiensten digitaal plaatsvinden kunt u uw bijdrage in de collecte overmaken op het bankrekeningnummer van de diaconie: NL55 RABO 0323.2402.16 t.n.v. Diaconie ’s-Gravenzande, onder vermelding van het collectedoel. De informatie over de collecte en de presentatie vindt u onder het kopje Collectes. Hier vindt u ook een QR-code wanneer u met een smartphone geld wilt overmaken.

Namens alle diakenen willen we u/jullie allen veel sterkte en Gods kracht toewensen.

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
leidt mij uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.
(Lied 939:1)
 

Nieuwsbrief van Ds. Vogelaar

De actuele nieuwsbrief van Ds. Vogelaar vindt u bij het tabblad Nieuwsbrief Ds. Vogelaar.