Diaconie Actueel

Wie bezorg jij een onvergetelijke kerst?

Diaconie Actueel

Laatste nieuws Wim van den Burg

 

 

 

 

Bedanktbericht van Voedselbank Westland

Al vele jaren zamelen jullie voedsel in voor onze westlandse voedselbank. In november is dat de zogenaamde blikkenactie ( voedsel) en in maart de inzameling van schoonmaakmiddelen zoals waspoeder, lotion, shampo’s en reinigingsmiddelen. Deze week mochten wij van jullie de ingezamelde schoonmaakmiddelen in ontvangst nemen en ook dit keer was het hartverwarmend dat jullie zoveel bijeengebracht hebben.
Hartelijk dank daarvoor!

Momenteel delen we wekelijks uit aan 170 gezinnen ( 575 monden). Jullie steeds weerkerende bijdrage helpt ons om deze gezinnen te voorzien van een acceptabel voedselpakket aangevuld met schoonmaakmiddelen. 

Namens bestuur, vrijwilligers en klanten van  Voedselbank Westland,

Aart Quak
voorzitter

 

 

 

Stichting Hulp Hongarije Oekraïne op zoek naar donateurs

 

Vanuit Oekraïne is de situatie ongewijzigd. De oorlog duurt helaas nog steeds voort. Op het strijdveld zijn er maar weinig vorderingen en lijkt het op een loopgravenoorlog uit te lopen. Voor Oekraïne is het steeds moeilijker om buitenlandse wapen steun te krijgen. Voor de mensen in ons gebied in de Onder Karpaten waar wij de allerarmste en vluchtelingen  proberen te ondersteunen verandert er weinig. De situatie is uitzichtloos en de perspectieven voor de nabije toekomst zijn donker.

Wij zijn blij om te melden dat in maart weer een vrachtauto vol hulpgoederen richting Oekraïne zal gaan. In deze vrachtwagen zitten naast kleding, wintergroenten, conserven dit keer een grote partij pootaardappelen en groentezaden.  Dit betekent dat de mensen daar de mogelijkheid krijgen om zelf aardappelen en groenten te kunnen opkweken zodat ze minder afhankelijk worden van steun van buiten. Fijn om zelfvoorzienend te zijn en zelf te kunnen werken voor eigen voedsel!

Graag willen wij u vragen om vaste donateur van onze stichting te worden, dit kan door een vast bedrag per maand of per kwartaal aan ons over te maken. Door maandelijks bij te dragen, geven jullie ons de stabiliteit en zekerheid om onze missie voort te zetten. Het ondersteunen van de allerarmsten en kwetsbare mensen. Wilt u ons werk ondersteunen, ons rekeningnummer is: NL10ABNA0872229424 t.n.v. Stichting Hulp Hongarije Oekraïne. SHHO voldoet aan de ANBI status dit betekent dat al uw gift volledig aftrekbaar is van de belasting. Hartelijk dank voor het overwegen van een maandelijkse bijdrage. Samen kunnen we echt het verschil maken.

Stichting Hulp Hongarije Oekraïne

 

 

Diaconale hulp

Heeft u zelf financiële hulp nodig, of kent u iemand die hulp nodig heeft? Misschien kan de diaconie dan iets betekenen. Mail voor meer informatie naar diaconie@pgsgravenzande.nl. Vanzelfsprekend wordt uw/jouw vraag vertrouwelijk behandeld.

Samen tegen armoede: Schuldhulpmaatje Westland 

Schulden en armoede, speelt dat ook in het Westland? Dat blijkt wel het geval. In het Westland heeft 1 op de 9 mensen problemen om financieel rond te komen. Mensen komen niet uit of hebben tekort door verandering in de persoonlijke situatie (bijvoorbeeld door een scheiding of werkloosheid). SchuldHulpMaatje Westland pakt samen met hulpvragers deze geldproblemen aan: gratis en zonder oordeel. Wist u dat de voorlopers van onze gezamenlijke diaconie, nl. de hervormde en de gereformeerde diaconieën, in 2013 aan de wieg hebben gestaan van deze organisatie? Dit jaar viert SchuldHulpmaatje het 10-jarig bestaan en daar besteden wij als diaconie graag aandacht aan. Het past goed in ons jaarthema “Samen tegen armoede”. Medewerkers van de organisatie waren te gast in de diensten van 26 maart (Dorpskerk, NoorderBrug, Uniekerk) en van 2 april (Nieuwe Rank). Ze gaven uitleg over het werk van de organisatie. Denk je: ik hoor niet tot de doelgroep of ik wil toch geen maatje worden? In dat geval kun jij toch een belangrijke rol spelen in het signaleren van schuldenproblematiek in je omgeving. Samen met elkaar als gemeenteleden kunnen wij er zo voor zorgen dat mensen in onze omgeving op weg geholpen worden naar oplossingen en verlichting van schulden. Dit filmpje geeft in het kort vast wat informatie:

http://www.youtube.com/watch?v=RqUDARkMViU

Hulpzoeker Westland

De gemeente Westland heeft sinds kort een nieuwe website gelanceerd voor alle soorten hulpvragen. Bijvoorbeeld over Toeslagen & geldbijdragen. Heeft u door een laag inkomen of om een andere reden moeite met betalen van rekeningen? Er zijn verschillende geldbijdragen beschikbaar. Kijk op: https://hulpzoekerwestland.nl/

Voedselbank Westland

Bankrekeningnr. : NL15 RABO 0138760128 t.n.v. Voedselbank Westland (ANBI-status).

https://www.voedselbankwestland.nl/

Schuldhulpmaatje Westland

https://www.schuldhulpmaatjewestland.nl/Home/

Samen tegen armoede – Kerk in Actie

Bankrekeningnr. NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Samen tegen armoede.

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/samen-tegen-armoede/