Diaconie Actueel

Diaconie

Diaconie Actueel

Niet alleen

Steeds meer mensen worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus. Door de verspreiding van het virus komen veel initiatieven los bij lokale kerken en (christelijke) maatschappelijke organisaties. De komende tijd zullen veel mensen onze hulp nodig hebben. #Nietalleen verbindt de talloze lokale hulpinitiatieven aan hulpvragers en aan elkaar. De hulpvraag en het hulpaanbod wordt door één van de samenwerkende organisaties opgepakt en doorgestuurd naar een organisatie in de buurt. Zo helpen we elkaar in deze bijzondere tijd, want je bent niet alleen.

Onze diaconie heeft zich ook aangesloten bij dit landelijk platform. Inmiddels hebben we een eerste hulpvraag ontvangen. Om ervoor te zorgen dat we kunnen gaan voldoen aan nog meer hulpvragen zijn we op zoek naar vrijwilligers die zich hiervoor willen inzetten. Het gaat om kleine diensten, zoals bijvoorbeeld boodschappen doen voor ouderen. Aanmelden kan via diaconie@pgsgravenzande.nl of telefonisch op 0174-414274. Meer informatie: www.nietalleen.nl

 

De diaconie in de Corona situatie

Mocht u hulp of advies nodig hebben dan staat de diaconie graag voor u klaar. U kunt contact opnemen via e-mail: diaconie@pgsgravenzande.nl of telefonisch met de voorzitter, Peter 't Hart, op 0174-415772.

 

Bijdragen voor de collectes overmaken

Nu de kerkdiensten digitaal plaatsvinden kunt u uw bijdrage in de collecte overmaken op het bankrekeningnummer van de diaconie: NL55 RABO 0323.2402.16 t.n.v. Diaconie ’s-Gravenzande, onder vermelding van het collectedoel. De informatie over de collecte en de presentatie vindt u onder het kopje Collectes. Hier vindt u ook een QR-code wanneer u met een smartphone geld wilt overmaken.

Namens alle diakenen willen we u/jullie allen veel sterkte en Gods kracht toewensen.

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
leidt mij uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.
(Lied 939:1)
 

 

 

Voorjaarsactie voor de Voedselbank Westland

Het is weer tijd voor de Voorjaarsactie voor de Voedselbank Westland. De voedselbank kan heel goed schoonmaakartikelen en verzorgingsartikelen gebruiken. Deze producten zijn voor de cliënten van de voedselbank duur in aanschaf. Mogelijk heeft u thuis nog schoonmaakmiddelen en/of verzorgingsproducten staan, welke u aan de voedselbank wilt geven. Dit kunt u doen op woensdagavond 11 maart a.s. in de Dorpskerk en zondag 15 maart a.s. in de Zuiderkerk, Dorpskerk, Nieuwe Rank, Uniekerk, de Hoeksteen en de Noorderkerk. Ook op maandag 16 maart a.s. kunt u uw producten inleveren tussen 19.00 en 19.30 uur in de Noorderkerk. De diaconie zorgt ervoor dat deze artikelen bij de voedselbank Westland terecht komen. Mogelijke ideeën: wasmiddel (erg gewild), deodorant,  zonnebrand, tandpasta,  allesreiniger, shampoo. Dit jaar zamelen we ook weer DE-punten in. De voedselbank kan deze inwisselen voor koffie.

Jeugddiaconaat

De diakenen betrekken ook de jeugd weer bij de actie om hen te laten zien dat ze iets kunnen doen voor kinderen die het financieel minder hebben dan zij. We vragen hen om een verzorgingsproduct mee te nemen naar de kerk. Misschien kunnen ze iets uitzoeken wat ze zelf graag gebruiken, zoals lekkere haargel of shampoo. Of bijvoorbeeld tandpasta met een leuke tandenborstel. Wilt u als ouder ook meehelpen? Het zou mooi zijn als we deze actie net als vorig jaar met jong en oud gezamenlijk tot een succes kunnen maken. Op 8 maart a.s. zamelen de jongeren van de Jeugdkerk producten in. De kindernevendienst in de Noorderkerk doet ook op 8 maart a.s. mee aan de actie. Ouders kunnen hiervoor nog een product meegeven. In de Dorpskerk en De Nieuwe Rank kunnen kinderen op 15 maart a.s. een product meenemen naar de dienst.

Alvast bedankt voor uw medewerking namens de kerken van ’s-Gravenzande.

 

Vakantieweek Roosevelt Paviljoen 2020

De diaconieën van Westland, Midden- Delfland en Hoek van Holland zijn weer bij elkaar gekomen. Zij hebben de informatie ontvangen voor de inschrijving van de vakantie week 2020. Deze vakantieweek is bedoeld voor mensen die vanwege hun leeftijd en/of gezondheid niet meer zelfstandig op vakantie kunnen gaan. Ook gasten die rolstoel gebonden zijn en zorg nodig hebben zijn van harte welkom. Het Roosevelt Paviljoen op Nieuw Hydepark in Doorn heeft alle faciliteiten om de gasten goed te kunnen helpen. Dit is een vakantieweek waar aandacht en persoonlijke zorg aan de gasten centraal staat. Hiervoor zorgt een enthousiaste groep vrijwilligers die zich op alle mogelijke manieren voor de gasten inzet. De week is dit jaar van 23 tot en met 30 mei 2020. Mocht u zich willen inschrijven, of meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met onderstaande gemeenteleden. De inschrijving sluit op 1 maart 2020.

Dorpskerk: Bram van Staalduinen, tel. 0174 415683

NoorderBrug: Anja van Alphen, tel. 06 23956409

Uniekerk: Nijs Maat, tel. 06 10853399

 

Ds. Vogelaar bezocht op 16 februari jl. 's-Gravenzande

In januari 2018 zijn Ds. Laurens Jan Vogelaar, zijn vrouw Lourina en hun kinderen uitgezonden naar Indonesië, ter ondersteuning van de kwetsbare kerk in Luwu (een gebied ten oosten van Toraja, op het eiland Sulawesi). De Diaconie en de Zendingscommissie steunen dit het werk gedurende vier jaar financieel. Tijdens het verlof van het zijn zij op 16 februari a.s. in 's-Gravenzande geweest. Ds. Vogelaar leidde de ochtenddienst in de Dorpskerk. Zending kan best ver van je af staan. In deze dienst kwam het dichtbij doordat de familie Vogelaar in ons midden was en het thema een gezicht gaf. Het was een inspirerende dienst. Na afloop was er nog een cadeau van de diaconie.

 

Diaconaal bericht december-januari 

Het nieuwe diaconaal bericht is geplaatst onder Maandberichten Diaconie.

 

Nieuwsbrief van Ds. Vogelaar

De actuele nieuwsbrief van Ds. Vogelaar vindt u bij het tabblad Nieuwsbrief Ds. Vogelaar.

 

Bij Mekaar de Brug

Welkom in Buurtrestaurant ‘Bij Mekaar’ De Brug!

In het buurtrestaurant Bij Mekaar De Brug wordt door een aantal vrijwilligers een verantwoorde 3 gangen maaltijd klaargemaakt en geserveerd. De opzet van Bij Mekaar is om mensen met elkaar in contact te brengen door samen aan een gezonde maaltijd deel te nemen en gezellig de maaltijd af te sluiten met een kopje koffie of thee. Het is iedere keer weer een verrassing wat er op tafel komt en bij wie u aan tafel zit. De bijeenkomsten worden goed bezocht, maar in principe is er nog plaats voor wat extra gasten. Het buurtrestaurant wordt gehouden op de 1e en 3e dinsdag van de maand in Zalencentrum De Brug aan de Julianaweg. De kosten van de maaltijd bedragen € 6,50 inclusief koffie/thee na afloop, exclusief extra consumpties. Dus heeft u geen zin of tijd om voor uzelf het eten klaar te maken en vindt u het leuk om u te laten verrassen door de maaltijd en door de gasten, schuif dan ook eens aan bij het buurtrestaurant. Wij verwelkomen de gasten vanaf vijf uur. Om half zes wordt de 1e gang geserveerd. U kunt zich tot uiterlijk een dag vooraf opgeven via de website http://www.bijmekaar.nl of tot uiterlijk in de ochtend door te bellen naar 06-17011058.