Diaconie Actueel

Diaconie

Collectes

Collectes

Hier vindt u informatie over de bestemming van de diaconale collectes.

Links vindt u de QR-code voor gebruik met een smartphone. Scan de QR-code met de bank-app op uw telefoon. De collecte is voor kerk, diaconie en zending. U kunt het bedrag zelf aanpassen (de betaling verloopt via CM Payments). Als u zelf geen verdeelsleutel meegeeft aan uw gift, dan wordt de volgende verdeelsleutel gehanteerd: Diaconie 50%, Kerkbeheer 40% en Zending 10%.

Collecte op 14 februari 2021 voor Stichting Jarige Job

Op deze zondag zouden eigenlijk de Kerk en Schooldiensten plaatsvinden, waarbij de deelnemende scholen zelf een collectedoel kunnen kiezen. In verband met de digitale kerkdiensten en de sluiting van de scholen heeft de diaconie een collectedoel gezocht dat dichtbij de belevingswereld van kinderen ligt. De keuze is gevallen op de Stichting Jarige Job. Voor veel kinderen is een verjaardag met cadeaus, visite en trakteren op school vanzelfsprekend. Voor tienduizenden kinderen in Nederland is dit niet het geval. Zij kunnen hun verjaardag niet vieren, omdat er thuis te weinig of zelfs geen geld voor is. Uit schaamte melden ze zich soms zelf ziek. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox t.w.v. € 35,--. Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag, thuis én op school. Jaarlijks vieren inmiddels meer dan 80.000 kinderen hun verjaardag met de hulp van Jarige Job. Kijk voor meer informatie en voor wat uzelf nog meer kunt doen op www.stichtingjarigejob.nl

U kunt dit werk financieel steunen door het in uw gebeden op te nemen en/of een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL55.RABO.0323.2402.16 t.n.v. Diaconie ’s-Gravenzande, o.v.v. Stichting Jarige Job. Tijdens de (digitale) kerkdienst kunt u met uw smartphone via een QR code een bijdrage overmaken. Als u zelf geen verdeling meegeeft aan uw gift, dan wordt de volgende verdeelsleutel gehanteerd: diaconie 50%, kerkbeheer 40% en zending 10%.