Diaconie Actueel

Diaconie

Collectes

Hier vindt u informatie over de bestemming van de diaconale collectes.

 

Op Witte Donderdag is er één collecte (bij de uitgang), bestemd voor de diaconie.

De 1e collecte op Goede Vrijdag is bestemd voor Streekverband De Tien, Westland 4Gambia

Er is nagenoeg geen tandzorg in Gambia en met name voor kinderen is een gezond gebit van groot belang. Schade en pijn aan gebitten van kinderen belemmert hen tijdens het opgroeien. Kinderen eten, spelen, slapen en leren slecht als ze klachten aan hun gebit hebben. Sommige kinderen lopen jarenlang met een ontsteking in hun mond. Daardoor lopen ze achterstanden op die ze nooit meer kunnen inhalen. Vanaf 2013 bezoekt een mobiele praktijk met een Oral Health Worker en assistent scholen. Er wordt voorlichting gegeven, er worden tandenborstels en tandpasta uitgedeeld en controles uitgevoerd. Deze rijdende mobiele praktijk is toe aan vervanging. Verder wil Westland4Gambia de komende jaren ook lokale mensen opleiden tot Oral Health Worker of assistent. Ook is een wens de vaste praktijk in de toekomst uit te breiden. Dit alles om de tandzorg in Gambia te verbeteren. Meer informatie: Westland4Gambia

U kunt dit werk financieel steunen door het in uw gebeden op te nemen en/of een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL55.RABO.0323.2402.16 t.n.v. Diaconie ’s-Gravenzande, o.v.v. Streekverband De Tien. Met vriendelijke groet van uw diaconie.

 

Op stille zaterdag is er geen collecte.

De collecte op 1e Paasdag is bestemd voor het werk van Ds. Vogelaar in Sulawesi

In januari 2018 is Ds. Vogelaar met zijn vrouw en kinderen uitgezonden naar Indonesië, ter ondersteuning van de kwetsbare kerk in Luwu. In Indonesië is hun derde kind geboren. De Diaconie en de Zendingscommissie steunen dit werk gedurende vier jaar financieel. Onderstaand een persoonlijk bericht van de familie:

Het is al weer even geleden dat we vanuit Nederland vertrokken naar Yogyakarta om de taal te leren. We wonen nu al weer ruim een half jaar in Palopo. We zijn dankbaar dat het onze kinderen zo goed gaat. Amos van bijna 8 maanden is bijna altijd blij en Febe (4) en Jefta (7) hebben het op school goed naar hun zin. We leren de GPIL, de Gereja Protestan Indonesia Luwu , de kerk waar we voor werken,  steeds beter kennen. Bijna elke zondag bezoeken we wel één van de 118 gemeenten. Laurens Jan preekt en gaat na de dienst met de gemeente in gesprek. Over het vorming en toerustingsprogramma dat ontwikkeld gaat worden. Hij heeft inmiddels een aardig beeld gekregen van wat er speelt. In de gemeenten wordt de lofzang op Jezus Christus gaande gehouden. In een gebied waar de meerderheid moslim is. Omdat er veel meer gemeenten zijn dan predikanten, preken ook de ouderlingen. Ze doen hun uiterste best, maar ze geven aan dat ze veel behoefte hebben om toegerust te worden. Om met meer kennis, vaardigheid en vrijmoedigheid het Woord te verkondigen. Gemeenteleden geven aan dat ze graag meer handen en voeten willen geven aan de diaconale en missionaire roeping van de gemeente, maar dat ze niet weten hoe. Toerusting is nodig. De ontwikkeling van het toerustingsmateriaal heeft tijd nodig. Want van bovenaf (synode) opleggen werkt niet. Het moet samen met de lokale gemeenten en predikanten ontwikkeld worden. Zo proberen we draagvlak te creëren en ervoor te zorgen dat het ook echt aansluit bij de context en de vragen/problemen/uitdagingen die er spelen. We zijn dankbaar voor de betrokkenheid vanuit ’s-Gravenzande. We voelen ons gezegend met jullie meeleven, meegeven en meebidden. Dank jullie wel. Meer berichten kunt u lezen op de website van PG ’s-Gravenzande (link Diaconie): www.pgsgravenzande.nl of via de website van het GZB:  

https://www.gzb.nl/zendingswerkers/laurens-jan-en-lourina-vogelaar/home?user_id=110055

U kunt dit werk financieel steunen door het in uw gebeden op te nemen en/of een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL55.RABO.0323.2402.16 t.n.v. Diaconie ’s-Gravenzande, o.v.v. Ds. Vogelaar.  Met hartelijke groet van uw diaconie.