Diaconie Actueel

Diaconie

Collectes

Collectes

Hier vindt u informatie over de bestemming van de diaconale collectes.

Links vindt u de QR-code voor gebruik met een smartphone. Scan de QR-code met de bank-app op uw telefoon. De collecte is voor kerk, diaconie en zending. U kunt het bedrag zelf aanpassen (de betaling verloopt via CM Payments). De volgende verdeelsleutel wordt gehanteerd: Diaconie 50%, Kerkbeheer 40% en Zending 10%.

Collecte op 5 december a.s. bestemd voor Rwanda

Deze zondag collecteren we voor het werk van Kerk in Actie in Rwanda. Wat begon als een opvangcentrum voor weeskinderen na de genocide van 1994 in Rwanda, groeide uit tot een stevige organisatie voor kinderen en verzorgers, die te maken hebben met hiv en kinderen die geen veilig thuis hebben. Kinderen worden thuis bezocht, krijgen hulp op school. Verzorgers ontvangen steun met goed voedsel, inkomen en een zorgverzekering. Via sport en spel leren kinderen hoe ze kunnen omgaan met hun ziekte. Want ook als je met hiv besmet bent, ligt er nog een hele toekomst voor je.

U kunt dit werk financieel steunen door het in uw gebeden op te nemen en/of een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL55.RABO.0323.2402.16 t.n.v. Diaconie ’s-Gravenzande, o.v.v. Kerk in Actie, Rwanda.

Tijdens de (digitale) kerkdienst kunt u met uw smartphone via een QR code een bijdrage overmaken. Als u zelf geen verdeelsleutel meegeeft aan uw gift, dan wordt de volgende verdeelsleutel gehanteerd.: diaconie 50%, kerkbeheer 40% en zending 10%. U kunt ook bij de uitgang van de kerk uw bijdrage geven.

Klik hier voor de collectefolder.