Diaconie Actueel

Diaconie

Collectes

Collectes

Hier vindt u informatie over de bestemming van de diaconale collectes.

Links vindt u de QR-code voor gebruik met een smartphone. Scan de QR-code met de bank-app op uw telefoon. De collecte is voor kerk, diaconie en zending. U kunt het bedrag zelf aanpassen (de betaling verloopt via CM Payments). De volgende verdeelsleutel wordt gehanteerd: Diaconie 50%, Kerkbeheer 40% en Zending 10%.

 

Collecte op 16 mei 2021 voor Streekverband De Tien-Stichting Jarikin

Stichting Jarikin is één van de projecten die financieel worden gesteund door het Streekverband De Tien. De stichting is al bijna 25 jaar actief in Haïti en richt zich vooral op scholing, zowel basisonderwijs als beroepsonderwijs, maar ook voedsel en onderdak. Haïti is het armste land op het westelijk halfrond en één van de armste landen ter wereld. De visie van stichting Jarikin is dat het de jongeren zijn die Haïti uiteindelijk vooruit moeten helpen. Onderwijs helpt in dat proces naar onafhankelijkheid en  zelfwerkzaamheid. Alles gericht op een betere toekomst voor de bevolking van Haïti. U kunt dit werk financieel steunen door het in uw gebeden op te nemen en/of een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL55.RABO.0323.2402.16 t.n.v. Diaconie ’s-Gravenzande, o.v.v. Streekverband De Tien. Tijdens de (digitale) kerkdienst kunt u met uw smartphone via een QR code een bijdrage overmaken. Als u zelf geen verdeling meegeeft aan uw gift, dan wordt de volgende verdeelsleutel gehanteerd: diaconie 50%, kerkbeheer 40% en zending 10%.