Diaconie Actueel

Diaconie

Collectes

Hier vindt u informatie over de bestemming van de diaconale collectes.

Collecte op 27 oktober a.s. voor Edukans

Een kind dat leert, is een kind met kansen. Wat je op school leert, is voor altijd. Door Edukans te steunen krijgen kinderen de kans om uit te groeien tot zelfstandige volwassenen vol zelfvertrouwen. Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren. Onderwijs op veilige scholen met goede docenten en vakopleidingen met zicht op werk.

De organisatie werkt met drie speerpunten om kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden de beste kansen te geven: basisonderwijs van goede kwaliteit, banen voor jongeren en onderwijs in noodsituaties. Edukans zorgt o.a. voor een veilige leeromgeving, goed opgeleide docenten en betrokken ouders. Meer informatie: www.edukans.nl

U kunt dit werk financieel steunen door het in uw gebeden op te nemen en/of een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL55.RABO.0323.2402.16 t.n.v. Diaconie ’s-Gravenzande, o.v.v. Edukans. Met hartelijke groet van uw diaconie.

Klik hier voor de presentatie bij de collecte