Diaconie Actueel

Diaconie

Collectes

Hier vindt u informatie over de bestemming van de diaconale collectes.

Collecte op 8 december a.s. voor Noodhulp Albanië i.v.m. aardbeving

Op 27 november jl. is Albanië op geschrikt door een aardbeving met een kracht van 6.4 op de schaal van Richter. Ook waren er 250 naschokken die voor veel schade zorgden. De beving was 30 km ten noordwesten van de hoofdstad Tirana. Het dodental is opgelopen tot 41 en meer dan 750 mensen raakten gewond. De stichting Hoop voor Albanië is een noodhulpactie gestart. Met name in de bergdorpjes is weinig te merken van noodhulp vanuit de overheid. De mensen die toch al in een schamel huis woonden hebben nu letterlijk helemaal geen dak meer boven hun hoofd. Zij moeten de nacht doorbrengen in de buitenlucht op de overgebleven puinhopen. Ze zijn bang om weg te gaan en hun weinige bezit achter te laten. Dit bezit bestaat voornamelijk uit wat vee voor hun levensonderhoud. De stichting stuurt tweewekelijks een vrachtauto met middelen naar dorpjes in Albanië. Met het volgende transport wil men noodhulpartikelen zoals voedselpakketten en dekens meenemen. Later volgt evt. hulp bij herstel van beschadigde huizen. Meer informatie: www.hoopvooralbanie.nl

U kunt dit werk financieel steunen door het in uw gebeden op te nemen en/of een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL55.RABO.0323.2402.16 t.n.v. Diaconie ’s-Gravenzande, o.v.v. noodhulp Albanië.  

Klik hier voor de presentatie bij de collecte