Diaconie Actueel

Diaconie

Collectes

Hier vindt u informatie over de bestemming van de diaconale collectes.

Tijdens de (digitale) kerkdienst kunt u met uw smartphone via een QR code een bijdrage overmaken. Als u zelf geen verdeling aangeeft dan wordt de volgende verdeelsleutel gehanteerd: diaconie 50%, kerkbeheer 40% en zending 10%. 

U kunt ook bij de uitgang van de kerk uw bijdrage aan de collecte geven.

Collecte op 5 februari 2023 voor Werelddiaconaat–Pakistan: vaktraining voor jongeren

Op 2 februari is het zeventig jaar geleden dat in Nederland de watersnoodramp plaatsvond. Pakistan was een van de landen die meteen te hulp schoot door geld in te zamelen. Met een collecte voor Pakistan doen we iets terug voor mensen in dit Zuid-Aziatische land die onze hulp nodig hebben.

In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie jongeren, onder wie schoolverlaters, met vakopleidingen en leningen. Na het afronden van de opleiding krijgen jongeren begeleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt Kerk in Actie jongeren die een universitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. Het doel van dit project is niet alleen om jongeren economisch zelfstandig te maken, maar ook om jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar te brengen, waardoor er meer onderling begrip ontstaat.

U kunt dit werk steunen door het in uw gebeden op te nemen en/of een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL55.RABO.0323.2402.16 t.n.v. Diaconie ’s-Gravenzande, o.v.v. Werelddiaconaat-Pakistan.