Diaconie Actueel

Diaconie

Collectes

Collectes

Hier vindt u informatie over de bestemming van de diaconale collectes.

 

Links vindt u de QR-code voor gebruik met een smartphone. Scan de QR-code met de bank-app op uw telefoon. De collecte is voor kerk, diaconie en zending. U kunt het bedrag zelf aanpassen (de betaling verloopt via CM Payments). Als u zelf geen verdeelsleutel meegeeft aan uw gift, dan wordt de volgende verdeelsleutel gehanteerd tussen Diaconie, Kerkbeheer en Zending: 65-25-10.

 

Collecte op 9 augustus 2020 voor Ouderencontact

Deze collecte is bedoeld om het werk voor ouderen in onze gemeente in stand te kunnen houden. Het betreft o.a. de contactmiddagen voor ouderen in De Brug, De Kiem en Dorpskerk maar ook bijvoorbeeld de kerstvieringen in De Brug en De Kiem.

U kunt dit werk financieel steunen door het in uw gebeden op te nemen en/of een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL55.RABO.0323.2402.16 t.n.v. Diaconie ’s-Gravenzande, o.v.v. Ouderencontact. Tijdens de (digitale) kerkdienst wordt een QR code getoond om met uw smartphone een bijdrage over te maken. Als u zelf geen verdeelsleutel meegeeft aan uw gift, dan wordt de volgende verdeelsleutel gehanteerd tussen diaconie, kerkbeheer en zending: 65-25-10. Met vriendelijke groet van uw diaconie.