Diaconie Actueel

Diaconie

Collectes

Hier vindt u informatie over de bestemming van de diaconale collectes.

 

Collecte op 9 december a.s. voor Hospice Beukenrode

Het Hospice Beukenrode in Naaldwijk, het bijna-thuis-huis, is eind 2012 aan de Dijkweg in Naaldwijk gerealiseerd. Het biedt aan mensen die niet in staat zijn om de laatste dagen van hun leven thuis door te brengen, een warme plek. Het is gebleken dat het Hospice in een behoefte voorziet en daaraan wil de diaconie ook dit jaar weer bijdragen. Door de fusie met TerminuZ (per 1 juni 2018) is Beukenrode hét loket voor palliatieve zorg. De opgeleide en gemotiveerde vrijwilligers van Beukenrode geven tijd, aandacht en ondersteuning aan de ernstig zieke en zijn of haar familie. Meer informatie vindt u op www.hospiceregiowestland.nl.

U kunt dit werk financieel steunen door het in uw gebeden op te nemen of een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL55.RABO.0323.2402.16 t.n.v. Diaconie ’s-Gravenzande, o.v.v. Hospice Beukenrode. Uw bijdrage is meer dan welkom. Met vriendelijke groet van uw diaconie.