Diaconie Actueel

Wie bezorg jij een onvergetelijke kerst?

Wat is diaconaat?

Wat is diaconaat?

Voorop staat dat ieder mens telt. Maar niet iedereen kan zichzelf redden. De diaconie steunt mensen die, om wat voor reden dan ook, niet goed (meer) voor zichzelf kunnen zorgen. Dat kan heel verschillend van aard zijn. Mensen die te maken hebben met het overlijden van een partner, ziekte, scheiding, armoede, problemen bij het ouder worden of eenzaamheid. De armoedeproblematiek is in het diaconaat altijd belangrijk. Of het nu gaat om mensen dichtbij of ver weg, de kerk stelt zich tot taak om bijdragen te leveren aan het welzijn van de samenleving. Dit werk noemen we (binnenlands) diaconaat of, in het geval van mensen ver weg, werelddiaconaat. In de loop der jaren is er een verschuiving opgetreden van directe financiële hulp naar ondersteuning bij het vinden van de juiste wegen – en het invullen van de goede formulieren – voor het aanvragen van hulp.
Een tweede taak voor de diaconie is om de gemeente bewust te maken van de diaconale opdracht van de kerk, van alle gemeenteleden.

Het werk van diakenen

De diakenen zijn voor een periode van vier jaar lid van een wijkkerkenraad. Bij hun bevestiging beloven zij geheimhouding over alles wat hen ter ore komt tijdens hun diaconale werk. Dit betekent dat alle informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Diakenen zijn zichtbaar tijdens de kerkdiensten wanneer zij collecteren; tevens zorgen zij ervoor dat het geld op de goede bestemming terecht komt. De diaconie wil ook een wegwijzer zijn bij het vinden van oplossingen en mogelijkheden in de zorgverlening en financiële ondersteuning. Diakenen zien het als hun taak om gemeenteleden bewust te maken van hun diaconale rol; om op te komen voor de zwakken in de samenleving. Hierbij speelt niet alleen het financiële aspect een rol maar ook het luisteren en het “er zijn” voor mensen binnen èn buiten de kerkelijke gemeente.

Een greep uit de activiteiten vanuit de diaconie:

 • Het opstellen van een collecterooster; doelen waarvoor o.a. wordt gecollecteerd:
 • Informatie geven over:
  • Projecten van Streekverband De Tien
  • Projecten van het Werelddiaconaat
  • Diaconale vakanties voor ouderen
  • Mogelijkheden voor materiële ondersteuning
  • Mogelijkheden van jeugddiaconaat
 • Het regelen van praktische zaken, zoals:
  • Vervoer van ouderen naar de kerk of andere activiteiten
  • Ondersteuning bij het op orde brengen van de financiën
  • Helpen bij het aanvragen van subsidies
  • Acties, zoals voor de voedselbank (www.voedselbankennederland.nl)
  • Assisteren bij het Heilig Avondmaal
  • Assisteren bij collecteren in de Kreek en de Westerkerk
 • Contact onderhouden met o.a.:
  • Vluchtelingenwerk
  • PCOB
  • Missionaire Werkgroep
  • Classis

Klik hier voor een presentatie over de diaconie.