Kerkbeheer

4 kerken, samen 1 gemeente

Giften


Periodieke gift
Meer schenken aan de kerk zonder netto meer te betalen, dat is het idee met de periodieke gift. Het aangaan van een periodieke gift kan voor de gever interessant zijn, omdat het een groter fiscaal voordeel kan opleveren dan een 'normale' gift. Giften zijn normaal gesproken pas aftrekbaar vanaf 1 procent (minimum € 60) tot maximaal 10 procent van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Voor de kerk is het extra gunstig als de gever (een deel van) dat fiscale voordeel aan de kerkelijke gift wil toevoegen.

Schenkcalculator
Met de Schenkcalculator is eenvoudig te berekenen wat het fiscale voordeel is bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat bovendien zien welk bedrag u kunt geven als u dit belastingvoordeel ten goede laat komen aan uw kerk. Klik hier om de schenkcalculator te gebruiken

Overeenkomst
Voor een periodieke gift is een overeenkomst vereist. Een model formulier voor schenkingen aan de kerk kunt u hier downloaden

De ingevulde en ondertekende overeenkomst kunt u inleveren bij uw eigen (wijk)gemeente. Wij vullen die dan aan met de gegevens van de Protestantse Gemeente ’s-Gravenzande en sturen u één exemplaar ondertekend retour. Wilt u meer weten neem dan contact op met kerkbeheer van de PG 's-Gravenzande via kerkbeheer@pgsgravenzande.nl