NoorderBrug

Samen Loven Leren Liefhebben

NoorderBrug

Wijkgemeente NoorderBrug, een thuis voor veelkleurigheid

Uitnodiging voor het gemeenteoverleg 

Alle gemeenteleden van de Protestantse wijkgemeente NoorderBrug worden van harte uitgenodigd voor het Gemeenteoverleg van woensdag 29 november 2017 in de foyer van De Brug. Aanvang: 20.00 uur.
Vanaf 19.45 uur staat de koffie en thee klaar.
Tijdens dit overleg zal een aantal actuele onderwerpen worden besproken, deze onderwerpen hebben betrekking op onze wijkgemeente NoorderBrug.

De agenda is als volgt:

  • Welkom en opening
  • Rapportage Team Eenwording, besluitvorming aanpassing Noorderkerk
  • Belijdenis en doop in relatie tot doopbediening
  • Gedachtenvorming over kinderen aan het Avondmaal
  • Bespreking actuele stand van zaken vacatures
  • Rondvraag

Wij hopen u allen te treffen op deze avond.

Vincent van Dijk, scriba
Tel. 0174 – 417508 of 06-34669111.Noorderkerk

Langestraat 130
2691 BK 's-Gravenzande
tel. 0174 - 41 31 32

Kerkdienst zondag 9.30 uur

kerkdienst beluisteren via kerkomroep

"De Brug"

Koningin Julianaweg 61
2691 GC 's-Gravenzande
tel 0174 - 41 36 23

Kerkdienst zondag 10.00 uur

Kerkdienst beluisteren via internet

Scriba:

Vincent van Dijk
Blamanstraat 11
2692 DL ‘s-Gravenzande
tel.: 0174-417508 / 06-34 66 91 11
E-mail: noorderbrug@pgsgravenzande.nl


Predikanten: 

Ds. Hans Meijer
Langestraat 128
2691 BK 's-Gravenzande
tel: 0174-41 23 89
Email: jh-meijer@kpnmail.nlDs. Mark Verrips
Eikenlaan 85
2691 EA 's-Gravenzande
tel. 0174-41 77 16
Email: verrips@kabelfoon.net
Ds. Henk Zeeman
Eikenlaan 147
2691 EC 's-Gravenzande
tel: 0174-88 27 93
Email: henkzeeman@icloud.com De wijkgemeente is ontstaan uit de jarenlange samenwerking van twee kerkgemeenschappen die van oorsprong als ‘open-confessioneel’ kunnen worden gekenmerkt: de plaatselijke gereformeerde Noorderkerk als geheel en de Bruggemeente als een van de drie wijkgemeenten van de hervormde gemeente ter plaatse.

De wijkgemeente NoorderBrug, wordt gekenmerkt door haar veelkleurigheid. Deze veelkleurigheid heeft haar oorsprong in de geschiedenis, maar definieert tegelijkertijd ook onze wens voor nu en de toekomst.

Binnen de wijkgemeente willen wij ruimte bieden voor eigenheid en verscheidenheid, binnen een sfeer waar jong en oud zich thuis voelt. 

Wilt u meer weten over de opbouw van onze gemeente en onze kerkdiensten? klik dan op "kerkdiensten".