Wijkgemeente Dorpskerk

4 kerken, samen 1 gemeente

Bijbelkringen

Bijbelkring in de Dorpskerk

Zes keer per jaar komt de Bijbelkring in de Dorpskerk bij elkaar. Ieder jaar wordt een Bijbelboek of een gedeelte daarvan behandeld. De kring wordt geleid door ds. André Verweij. Nieuwe gezichten zijn altijd welkom.


Bijbelkring in de Berkenflat

Deze kring is bedoeld voor bewoners van de flat en komt eens in de maand op maandagmorgen samen, in de grote zaal van de Berkenflat, van 10.00 uur - 11.30 uur.
Voor informatie kunnen mensen terecht bij ds. Hage, e-mail: dskrijnhage@pgsgravenzande.nl.


Dertig plus groep

Eén keer in de zes weken komt de dertig plus groep bij elkaar. Deze gespreksgroep is bedoeld voor gemeenteleden tussen de 30 en 45 jaar. Ieder jaar wordt een Bijbels thema behandeld. De groep wordt geleid door ds. Krijn Hage. Nieuwe gezichten zijn altijd welkom.


​​​​​​​Gespreksgroepen Bewonder en In Spirit

Deze twee groepen zijn bedoeld voor gemeenteleden vanaf twintig jaar. De groepen komen één keer in de zes weken bij elkaar. De groepen worden geleid door ds. André Verweij. Nieuwe gezichten zijn altijd welkom.