Wijkgemeente Dorpskerk

4 kerken, samen 1 gemeente

Nieuwsbrief/Samen/Website

Nieuwsbrief

Via e-mail wordt wekelijks een nieuwsbrief aan alle geïnteresseerden gestuurd waarin alle actuele informatie wordt gepubliceerd over onze wijk. Ook wordt op zondag de kerk de papieren versie uitgedeeld voor diegene die dat willen. Klik hier voor de laatste digitale nieuwsbrief.

Kopij voor de nieuwsbrief kan uiterlijk tot donderdagavond 18.30 uur worden ingeleverd via nieuwsbriefdorpskerk@gmail.com. Wilt u ook deze nieuwsbrief ontvangen dan kunt u zich ook via dit e-mail adres aanmelden.

Contactpersonen:

Wilma van ’t IJssel, tel.: 06 -19346355
Linda Ruygrok, tel.: 06-43378382

E-mail: nieuwsbriefdorpskerk@gmail.com


Samen

Samen is het Protestantse kerkblad voor Westland en Midden-Delfland wat wekelijks uitkomt. Op dit blad kunt u zich abonneren. Opgave en adreswijziging kan via: abonnement@vandeventer.nl.

Kopij voor onze wijk kunt u, uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur, aanbieden via de scriba’s of onze correspondent: Marga ’t Hart, tel.: 0174-414683, e.mail: gemeenteblad@kabelfoon.net.


Website

De website van de Protestantse Gemeente ’s-Gravenzande is te vinden via: www.pgsgravenzande.nl. Hierop vindt u actuele informatie van de vier wijkgemeenten van P.G. ’s-Gravenzande.

Webmaster: webredactie@pgsgravenzande.nl