NoorderBrug

4 kerken, samen 1 gemeente

Laatste kerkdienst in "De Brug"

Laatste kerkdienst in "De Brug"

laatste kerkdienst Bruggemeente in "De Brug" samen met Kerkkring "De Bron"

De Protestantse wijkgemeente NoorderBrug, waarvan de kerkdiensten in de Noorderkerk aan de Langestraat en in De Brug aan de Koningin Julianaweg worden gehouden, gaat per 17 juni 2018 samen kerken in de Noorderkerk. Door de nauwe samenwerking tussen beide wijkgemeenten was de behoefte ontstaan om samen in één gebouw te gaan kerken. In goed onderling overleg is gekozen voor de Noorderkerk. 

Vanwege de wens om een nieuwe start te maken werd besloten om de Noorderkerk een facelift te geven met een gedeeltelijk nieuw interieur.  Op 17 juni 2018 zal de eerste gezamenlijke dienst worden gehouden.

Dit betekent dat, na 54 jaar, op 10 juni de Bruggemeente voor het laatst in gebouw De Brug haar kerkdienst heeft gehouden. De voorganger in deze dienst was ds. Dirk Jorissen, die tot vorig jaar als predikant aan de Bruggemeente verbonden was.  In deze laatste dienst werd ook aandacht besteed aan het 40 jarig bestaan van kerkkring De Bron. Deze kring van verstandelijk beperkte geloofsgenoten uit het hele Westland, heeft zich al die jaren thuis gevoeld in gebouw De Brug. Natuurlijk heeft onze “eigen” Cantorij o.l.v. Jan de Koning ook een fijne bijdrage aan de dienst geleverd.

Hieronder een impressie van de dienst met dank aan Jan Willem v/d Kraan die de foto's heeft gemaakt